Період2017 – 2021

 

Андрійчук Юліана Миколаївна – 1,4, 8,12,14,19

Кафедра фізичної культури

1

 1. Maksymchuk, B., MATVIICHUK, T., SOLOVYOV, V., DAVYDENKO, H., SOICHUK, R., KHURTENKO, O., GROSHOVENKO, O., STEPANCHENKO, N., ANDRIYCHUK, Y., GRYGORENKO, T., DUKA, T., PIDLYPNIAK, I., GUREVYCH, R., KUZMENKO, V., & MAKSYMCHUK, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307 (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 2. Андрийчук Ю.М., Чижик В.В., Кырылюк В.В. Особенности физического состояния подростков в зависимости от длины тела. Зборник статей Международной научно-практической конференции журнала «LINGVO-SCIENCE» (Варна, 16.06.2017 г.). Варна : LINGVO-SCIENCE, 2017. С. 15-17.
 3. Андрійчук Ю., Чижик В., Кирилюк В. Особливості морфо функціонального розвитку підлітків залежно від довжини тіла. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. М 75 Фізичне виховання і спорт: журнал/ уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Луцьк, 2017. Вип. 25. С. 59-64.
 4. Андрійчук Ю.М., Табак Н.В., Северіна Л.Є. Функціональний розвиток високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2020. Вип.72. Т.1: збірник наукових праць. С. 167-161.
 5. Андрійчук Ю.М., Гордійчук В.І., Дишко О.Л. Вплив експериментальної програми секційних занять волейболу на руховий розвиток високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2021. Вип.81. Т.1: збірник наукових праць. С. 18-22.

 

4

 1. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження ознайомчої практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «бакалавр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 22 с.
 2. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «бакалавр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 15 с.
 3. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «бакалавр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 22 с.
 4. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «магістр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 22 с.
 5. Андрійчук Ю. Бакіко І., Радченко О., Визначення теоретико-методичних знань у школярів 8–9-их класів у сфері фізичної культури і спорту. Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., Nozdrova O., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. P. 40-50. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III. (монографія)
 6. Андрійчук Ю., Радченко О., Файдевич В., Констанкевич В., Чиж А.. Основні шляхи попередження наркоманії серед підлітків та молоді засобами фізичної культури й спорту Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities : collective monograph / Baranovska O. – etc. – International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. P. 75-81. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II. (монографія)

 

8

Керівництво студентським навчально-науковим виробничим підрозділом (СННВП) Центр фізичної реабілітації “Крок” при Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» (2014-2019 р.)

 

 

12

 1. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «магістр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 22 с.
 2. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеню «бакалавр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 15 с.
 3. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеню «бакалавр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 22 с.
 4. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження клінічної практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «магістр» / Ю. М. Андрійчук, В.В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 21 с.
 5. Андрійчук Ю.М. Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентам спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеню «магістр» / Ю. М. Андрійчук, В. В. Кирилюк. Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. 22 с.
 6. Андрійчук Ю.М., Гордійчук В.І., Ганіна Ю.Л. Основи масажу: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 40 с.
 7. Андрійчук Ю.М., Табак Н.В., Чиж А.Г. Основи спортивної реабілітації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 36 с.
 8. Андрійчук Ю.М., Ганіна Ю.Л., Юхимчук Ю.В. Волейбол з методикою викладання. Базовий курс»: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 38 с.

 

14

 1. Наукове керівництво конкурсною науковою роботою студента Власюка Я.О. на тему: «Фізична реабілітація при порушенні м’язового апарату» ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини (2018);
 2. Наукове керівництво конкурсною науковою роботою студента Степенка І.М. на тему: «Особливості рухової активності студентів I-IV курсів» І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини (2018

 

19

Президент федерації волейболу міста Луцька