Роком створення бібліотеки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР вважається 1939-й – рік заснування Луцької педагогічної школи.

Сьогодні бібліотека є базовим елементом наукової, інформаційної та культурно-виховної діяльності нашого навчального закладу, адже не лише  здійснює пізнавальну та навчальну функції, а й забезпечує простір для креативної діяльності та проведення різного роду виховних заходів. Серед пріоритетних напрямків роботи – підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій бібліотеки, які гарантують якісне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги студентам і викладачам в оволодінні основами наук і організації навчання.  

Бібліотека КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР провадить свою діяльність відповідно до потреб навчального закладу з урахуванням сучасних тенденцій в освітній та науковій сферах. Бібліотека працює, керуючись законами «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», а також «Положенням про бібліотеку КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради».

До складу бібліотеки входять абонемент, читальна зала на 70 місць, книгосховище. Приміщення бібліотеки естетично оформлене, ошатне, озеленене. Формування та збереження книжкового фонду здійснюється з дотриманням належних санітарно-гігієнічних умов.

Бібліотечний фонд багатогалузевий, він містить літературу українською, російською, англійською та іншими мовами. Станом на  2023 рік основний фонд бібліотеки коледжу налічує 42309 книг, серед яких навчальна, науково-педагогічна, художня література. Українською мовою – 34476 книг, іншими мовами – 7833 книги.

Кількість зареєстрованих користувачів – 1827 осіб, серед них – викладачі, працівники коледжу, студенти денної та заочної форм навчання.

За останні роки книгозбірня поповнилася новими виданнями в галузях педагогіки, психології, мовознавства, літературознавства, історії України, правознавства, художньою літературою, підручниками для вищих навчальних закладів та загальноосвітньої підготовки згідно з навчальними планами та програмами.

Поповненню книжкового фонду сприяє акція «Подаруй бібліотеці книгу», зокрема у 2021 році надійшло 55 книг сучасних авторів. Прозові та поетичні твори зі своїми автографами подарували бібліотеці й відомі українські літератори та науковці, що тут гостювали. Важливою складовою фонду бібліотеки є наукові та навчально-методичні напрацювання наших викладачів, збірники матеріалів науково-практичних конференцій.

Бібліотека проводить тісну співпрацю з кафедрами та цикловими комісіями коледжу з метою поповнення фондів актуальною літературою. Активною та плідною є взаємодія з кураторами груп, зокрема огляди літератури та періодичних видань, усні журнали, тематичні вечори, бібліотечні уроки, зустрічі з письменниками, інші виховні заходи відповідно до потреб студентської молоді. Для забезпечення інформаційних запитів студентів та викладачів коледжу використовуються різні форми й методи індивідуальної та масової роботи, зокрема, запроваджено диференційований підхід в обслуговуванні користувачів методом здійснення підбору літератури для написання курсових робіт, рефератів, проведення виховних годин та соціокультурних заходів, підготовки виступів та доповідей.

Задля популяризації роботи структурного підрозділу, ознайомлення з новими надходженнями та актуальною інформацією, працівники бібліотеки активно ведуть сторінку «Бібліотека КЗВО «ЛПК» ВОР» у соцмережі Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1289493141419878

Популяризують фонд бібліотеки й постійно діючі книжкові та книжково-віртуальні виставки, відкриті перегляди літератури до визначних подій та ювілейних дат. З такою ж метою у вересні 2021 року було проведено інтерактивний флешмоб до Всеукраїнського дня бібліотек «А що читаєш ти?..»

https://www.youtube.com/watch?v=J0yT-TZxNs&t=189s&ab_channel=Login46504

Переймаючи прогресивний досвід, працівники бібліотеки постійно слідкують за новинами у фаховій сфері, підвищують професійний рівень у таких напрямках:

  1. «Елементи бібліотечного маркетингу діяльності бібліотек в умовах дистанційної освіти»;
  2. «Сучасна бібліотека в епоху цифрової трансформації науки та освіти»;
  3. «Наукова комунікація в цифрову епоху».
Надія ГОРБАЧ
завідувач бібліотеки, кандидат філологічних наук

Олена МІНАСОВА
бібліотекар І категорії

Лариса СИДОРУК
бібліограф, бібліотекар І категорії

Людмила ЦЮРИЦЬ
бібліотекар І категорії