Анкета для опитування здобувачів освіти щодо академічної доброчесності та якості освіти

Опитування здобувачів освіти щодо якості навчання та викладання 

Результати опитування здобувачів освіти щодо академічної доброчесності та якості освіти (01-15.11.2023)

Результати моніторингу якості викладання за ОПП ОС бакалавр (14.12-22.12.2023)

Результати моніторингу якості викладання за ОПП ОПС ФМБ та ОКР МС (28.11-30.11.2022)

Результати анкетування здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр  щодо ефективності організації навчання з використанням елементів дистанційних технологій (01.06-10.06.2022)

Результати анкетування здобувачів освітнього ступеня  бакалавр  щодо ефективності організації навчання з використанням елементів дистанційних технологій (01.06-10.06.2022)

Результати анкетування здобувачів освіти ОКР МС та ОПС ФМБ “Оцінка якості освітнього процесу” (01.12-12.12.2021)

Результати анкетування здобувачів освіти ОС бакалавр “Оцінка якості освітнього процесу” (01.12-12.12.2021)