Інформація про роботу профспілкової організації

Профспілкова організація студентів коледжу об ̓ єднує всіх студентів навчального закладу. Очолює організацію голова профкому Хомярчук Алла Петрівна.  

У своїй діяльності первинна профспілкова організація студентів Луцького педагогічного коледжу керується нормативними документами, а саме Конституцією України, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантій діяльності», Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про ППО студентів Луцького педколеджу.                                         

Виходячи з пропозицій і вимог студентів щодо створення належних умов для організації освітнього процесу, соціального захисту, стипендіального забезпечення, поліпшення житлово-побутових умов, організації дозвілля, спортивно-масової роботи і оздоровлення студентів з метою співробітництва адміністрації коледжу і студентського профспілкового комітету на законодавчій і статутно-правовій основі укладена колективна угода, що складається з 5 розділів:

  1. Загальні питання
  2. Соціальний захист і стипендіальне забезпечення
  3. Поліпшення житлово-побутових умов
  4. Організація дозвілля студентів
  5. Спортивно-масова робота і оздоровлення студентів.

         Основне завдання профспілкового комітету – бути опорою для студентів та захищати права усіх студентів разом і кожного зокрема, тому робота профкому спрямована на захист соціально – побутових інтересів членів профспілки; створення належних умов навчання і проживання, вчасній виплаті стипендій, участь у розділі стипендіального фонду.

           Метою діяльності профспілкової організації студентів є не лише захист соціально-юридичних прав та інтересів студентів, але і сприяння їх професійному становленню. Кожна справа, акція, захід спрямовані на розвиток творчої, комунікативної молодої людини, студента лідера, майбутнього професіонала.

         Під час проведення засідань профкому, круглих столів, нарад, студенти обговорюють різні питання, вчаться правильно висловлювати свою думку, аргументувати відповіді, приймати рішення. Це навики, які допоможуть у майбутній педагогічній діяльності. Хорошим стартом, центром ідей і пропозицій, потрібної інформації і набуття навиків професійної майстерності є діяльність Школи профспілкового активу, на засіданнях якої ми вчимося правилам спілкування, як працювати у команді, як бути успішним, здоровим і стати лідером серед студентів. Ці уміння поряд із науковими знаннями, допоможуть майбутнім педагогам у реалізації своїх творчих пошуків і ідей, комфортно і професійно почувати себе у колективі. Засідання школи профактиву проводяться 2 рази на рік. На засіданнях обговорюємо питання організаційного характеру: як побудувати виступ, написати доповідь, оформити ділові папери, проводити профспілкові збори, масові заходи. І обов’язковою частиною таких засідань є психологічні тренінги по самореалізації особистості, формуванню лідерських якостей, здорового способу життя. Засідання особливо цікаві, коли проводяться за межами коледжу.

           Участь в організації і проведенні олімпіад, конкурсів, акцій, культмасових заходів – це спільна праця відповідних структур коледжу і студентської профспілки, що сприяє професійному становленню студентської молоді. Відкриттю у собі усвідомлення своєї  особистої позиції стосовно навколишнього світу, умінню згуртовувати колектив сприяють екскурсії, подорожі по цікавих місцях України.  У рамках реалізації проекту « Культурно-освітні візити в Європу» студенти відвідують культурні та історичні місця Європи.