Інформація щодо атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Мета атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників – стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основні принципи атестації: відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного (науково-педагогічного) працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Нормативні документи, які регламентують процес атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників: