Період 2017 – 2021

 

Аханова Алла Володимирівна – 3,4,12,19

 

3

 1. Аханова А.В. Психологія (загальна та вікова). Навчальний посібник. Упоряд. Аханова А.В. Луцьк, 2021. 190 с.

 

4

 1. Аханова А. В. Самостійна позааудиторна робота студентів з навчальної дисципліни «Дитяча практична психологія». Методичний посібник. Луцьк: ЛПК, 2017. 108 с.
 2. Аханова А. В. Вікова психологія в схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів та викладачів. Луцьк, 2019. 76 с.
 3. Програма атестації здобувачів вищої освіти у формі комплексного кваліфікованого екзамену з педагогіки, психології, методик навчання дисциплін вільного вибору студентів відповідно до професійної кваліфікації спеціальності Початкова освіта / уклад. Н. А. Антонюк, С. В. Савчук, А. В. Аханова, Н. П. Ярощук. Луцьк : Луцький педагогічний фаховий коледж, 2021. 33 с.

 

 

12

 1. Аханова А. В. Вплив дорослих на формування самооцінки молодших школярів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2017 р.). Луцьк, 2017. С. 7–11.
 2. Аханова А. В. Психологічні особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчання. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика». Дрогобич. С. 45–47.
 3. Аханова А. В. Психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів до іспитів та заліків. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. (Випуск 10). Луцьк, С. 16–19.
 4. Аханова А. В. Образ «Я» як детермінанта соціальної поведінки особистості. Науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта Волині» (присвячується 100-річчю Національної академії наук України) 22 листопада 2018. Володимир-Волинський, 2018. С. 140–143.
 5. Аханова А. В. Проблеми морального виховання дитини в педагогіці К.Д. Ушинського. Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів третіх педагогічних читань учасників Педагогічного гуртка «Дидаскал» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського. 26 лютого 2019 р. Луцьк, 2019. С. 4–7.
 6. Аханова А. В. Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського. Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами: методичні рекомендації на допомогу кураторам груп. Луцьк, 2019. 6 С. 4–6.
 7. Аханова А. В. Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк, 2019. С. 74–78.
 8. Аханова А. В. Структурні компоненти психологічної готовності дитини до школи. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 14-15 лютого 2020 р. Одеса, 2020. Ч.1. С.31–34.
 9. Аханова А. В. Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку у психологічній спадщині К. Д. Ушинського. Актуальні ідеї К.  Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського 27 лютого 2020 р. Луцьк, 2020. С. 8–11.
 10. Аханова А. В.  Психологічні аспекти адаптації першокурсників в умовах закладу вищої освіти.  Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава  Івановича  Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. 20 лютого 2020 р. Львів. С. 28–33.
 11. Аханова А. В. Сімейні конфлікти. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі». 4 квітня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 19-22.
 12. Аханова А. В. Проблема структури та функцій образу «Я». IVВсеукраїнська науково-практична інтернетконференція з міжнародною участю«Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». 20 травня 2020 р. Луцьк, 2020. С.33–
 13. Аханова А. В. Основні психологічні причини шкільної неуспішності у дітей молодшого шкільного віку. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів ІХ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. 12.2020 р. Луцьк, 2020. С. 14–17.
 14. Аханова А. В. Розвиток пам’яті в молодшому шкільному віці та її роль у засвоєнні знань. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів ІХ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц.  02.2021 р. Луцьк, 2021. С.15–16.
 15. Аханова А.В. Психологічні особливості розвитку міжособистісної взаємодії дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми освіти XXI століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-конференції (14 травня 2021 року): збірник тез. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова,   С.11-15.
 16. Аханова А. В. Лідерство як соціально-психологічний феномен. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 13-14 травня 2021 р. Хортиця, 2021. С. 138-140.
 17. Аханова А.В. Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково- освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А. В.Т.». 2021. С. 331– 333.

 

 

19

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»