Період:  2017 – 2021

 

Бетюга Віра Андріївна – 12,  14

 

   12

  1. Бетюга В. А. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності.  Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. Вип.10. С. 19-24.
  2. Бетюга В. А., Носова Л.А, Розвиток музичного мислення та сприйняття у реалізації творчої діяльності студентів на заняттях з музичного інструменту. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства : збірник матеріалів і тез III Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 13 – 14 жовтня 2017 р. С.. 10 -12.
  3. Бетюга В. А., Носова Л.А, Інноваційні технології в педагогічній діяльності викладача фортепіано. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : збірн. тез доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро, 28 – 29 травня 2020 р. Т.1. С. 76 – 79.
  4. Бетюга В. А., Носова Л. А., Столярчук Л. І. Вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з акомпанементу. WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Торонто, Канада, 24-26 березня 2021 р.). С. 224-231. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf.
  5. Бетюга В. А., Носова В. А. Розвиток творчого потенціалу та формування музично-інтелектуальних умінь студентів на заняттях фортепіано. INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Манчестер, Великобританія, 15 -17 листопада 2021 р.). Подано до друку, збірник матеріалів буде виданий у другій половині листопада.2021року.

 

   14

  1. Підготовка студентки 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Ільницької Світлани до участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі інструментального та вокального мистецтва  «STAR START» (м. Дніпро, травень 2021 року, диплом І ступеню).
  2. Підготовка студентки 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Ільницької Світлани до участі в Міжнародному мистецькому конкурсі CONSTELLATION WORD VISION international talent contest. Україна, Європа, США.  (м. Київ, 19 травня 2021 року, диплом, 1 місце).
  3. Підготовка студентки 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Ільницької Світлани   до участі в Міжнародному конкурсі талантів VIRTUOSO  Україна (22 травня 2021 року, диплом, 2 місце).