Період2017 – 2021

Бойко Т.В. – 3, 4, 12, 19

 

3.

 1. Кузьміна І.В., Бойко Т.В. Технологія вивчення української літератури в педагогічному коледжі. Луцьк, 2021. 326 с.

 

 

4.

 1. Бойко Т.В. Вивчення основ теоріїлітератури в педагогічномуколеджі. Луцьк, 2021. 59 с.
 2. Бойко Т.В. Літературні сценарії. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 80с.
 3. Бойко Т.В. Вивчення творчості Олеся Гончара. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 80с.

 

 

12.

 1. Бойко Т. В. Література письменників української діаспори. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу.  Випуск 10. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 24–31.
 2. Бойко Т. В. Жіночий рух Західної України. Гендерні студії : матеріали доповідей учасників V міжвузівського науково-практичного семінару в Луцькому педагогічному коледжі. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 6–10.
 3. Бойко Т. В., Денисова С.П. Перекладацька діяльність Івана Франка. Virtus : ScientificJournal, June, issue 25, 2018. S. 155–158.
 4. Бойко Т. В., С. П. Денисова, О. В. Кузьмич. Критичне мислення як засіб формування інтелектуальної культури учнів початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58-59. С. 247–252.
 5. Бойко Т. В., Т. Й Жалко.  Інноваційні підходи до вивчення життєтворчості Тараса Шевченка в системі літературної освіти. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. № 2(9). С. 38–45.
 6. Бойко Т.В., Жалко Т.Й. Інноваційна діяльність викладача-філолога у просторі освітніх можливостейПодолання мовник та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура :збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада, 2020 року. Київ : Київський національний авіаційний університет, 2020. С. 94–97.
 7. Бойко Т.В. Феномен «Театру корифеїв» у культурному житті України. Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 25-26 березня, 2021 року Луцьк, 2021. С. 41–43.
 8. Бойко Т.В., Лук’янчук М.В. Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами міжпредметних звязків. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 226–233.
 9. Бойко Т. В., С. П. Денисова, О. В. Кузьмич. Lesya Ukrainka and Her Work in the English-Speaking World.Актуальні проблеми іншомовної комунікації : лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 14 квітня, 2021 року, Луцьк, 2021. С. 158–160.

 

19.

Громадська організація «Мозаїка пам’яті». 15.09.2021. Посвідчення №25.