Період2017 – 2021

 

Білозерова Олена Василівна – 12, 14

 

12

  1. Білозерова О. Музично-критичний текст: функції, жанри, структура

аргументації. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – №1 (вип. 36). С. 5–10

  1. Белозерова Е. Аксиологическая и коммуникационная функции

музыкально-критического текста. Ars Inter Culturas, nr 6. Slupsk: Akademia Pomorska, 2017, pp. 145-153.

  1. 3Білозерова О. В. Музично-критичний текст: функції, жанри, структура аргументації. Міжнародній науковій конференції «Музикознавчий універсам молодих». Львів: Львівська Національна музична академія ім.. М. В. Лисенка, 1–2 березня 2017 р.
  2. 4Білозерова О. В. Музично-критичний текст: функції, жанри, структура аргументації. Науково-теоретична конференція «Українська музична культура: проблеми національної ідентичності. Луцьк: СНУ ім.. Л. Українки, 28 березня 2017р.
  3. 5Білозерова О., Завіруха Л. Фортепіанна соната: становлення та основні етапи розвитку жанру. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 5-9.
  4. Білозерова О. В. Становлення та еволюція жанру фортепіанної сонати. ІІІ Всеукраїнський мистецтвознавчий пленер «Мистецька парадигма: сучасний погляд». Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 23 квітня 2021 року.

 

14

  1. Концертмейстерська участь у підготовці студентки 41 групи спеціальності 025 Музичне мистецтво Демчук Анастасії до Другого Всеукраїнського дистанційного багатожанрового конкурсу «Битва жанрів ІІ» (м. Київ, 2021, лауреат 1 ступеня).
  2. Концертмейстерська участь у підготовці студентки 41 групи спеціальності 025 Музичне мистецтво Демчук Анастасії до Міжнародного дистанційного конкурсу «Talents of the 21 century» (Болгарія, 20 січня 2021 року, лауреат 1 ступеня).
  3. Концертмейстерська участь у підготовці студента 3 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Мужичка Юрія до Всеукраїнського багатожанрового фестивалю талантів «Велика перемога» (Одеса, 2021, лауреат 1 ступеня).

4 Концертмейстерська участь у підготовці студента 3 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Мужичка Юрія до Міжнародного професійного конкурсу «Сузір’я Україна – Європа», одинадцятий сезон (м. Київ, 4 травня 2021 року, лауреат 1 ступеня).

  1. Концертмейстерська участь у підготовці студентки 41 групи спеціальності 025 Музичне мистецтво Демчук Анастасії до І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокального мистецтва імені Андрія Гордійчука (м. Луцьк, 2021, 2 місце).