Період: 2017-2021

 

Власюк Дмитро Петрович – 12,14,19

12

  1. Власюк Д. П., Засєкіна Л. В., Кихтюк О. В. Особливості показника якості життя як фактора психічного здоров’я працівників державних установ. Психічне здоров’я працівників державних установ: монографія / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 29–43.
  2. Власюк Д. П. Застосування методів когнітивної нейропсихології в психологопедагогічних дослідженнях. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Ч. ІІ. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік». 2018. С. 274–275.
  3. Власюк Д. Нейропсихологічні основи мотивації пізнавальної діяльності. Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (15 трав. 2018 р.) / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. Луцьк: ПП Іванюк В. П, 2018. С.8–10.
  4. Власюк Д. П., Леферович О. В. Особливості пізнавальної мотивації учнів при засвоєнні системи математичних знань. Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття», 28 лист. 2019 року. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 276–279.
  5. Власюк Д. П. Сучасні психологічні підходи до розумового розвитку (у світлі педагогічних ідей Василя Сухомлинського). Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 26 лист. 2021 року, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / уклад. С. Марчук, С. Вдович. Луцьк – Львів, 2021. С. 29–32.

 

14

Керівництво гуртком «Психологія розумового розвитку» для студентів бакалаврського ступеня.

19

Волинська обласна громадська організація центр соціальних ініціатив та аналітичних досліджень, співзасновник, заступник директора https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35495122/