Період2017 –2021

 

 

Денисова С.П. -1,3,4,12

 

1.

Бойко Т. В., Денисова С.П., Кузьмич О.В. Критичне мислення як засіб формування інтелектуальної культури учнів початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58-59. С. 247–252.

 1. Денисова С.П. Особливості розвитку міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2018. Вип. 8. С. 28 – 34.
 2. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А. Погляди В.О. Сухомлинського на міжкультурну компетентність вчителя іноземних мов.Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 9. Рівне : РДГУ, 2019.С. 339–344.

4. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А.   Міжкультурна комунікація як важливий напрямок дослідження в сучасному суспільстві. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр.Вип. 11. Рівне : РДГУ, 2020. С.7 – 9.5. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А.   Мотивація вивчення іноземних мов у закладі вищої освіти. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 13. Рівне : РДГУ, 2021. С.232-239.6. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А. European dimension of formation of pedagogical competence of the future teacher of foreign languages.Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. №3. (прийнято до друку). 3.

 1. Денисова С.П. Німецька мова для студентів першого курсу: посібник. Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 150 с.

4.

 1. Денисова С.П. Граматичні вправи з німецької мови : збірник. Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 125 с.
 2. Кузьмич О.В., Денисова С.П. Англійська мова: Методичні рекомендації до практичних занять з іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк : Луцький педагогічний коледж 2020, 84 с.
 3. Кузьмич О. В., Триндюк В. А., Денисова С. П.Англійська мова: Методичні рекомендації до практичних занятьз «Іноземної мови за професійним спрямуванням»для студентів спеціальності Початкова освітаЛуцьк : Луцький педагогічний коледж 2020, 56 с.

 

12.

 1. Денисова С. П. Визначення і моделювання змісту іншомовної освіти. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 95–98.
 2. Денисова С.П. Перекладацька діяльність Івана Франка. Virtus. Вип. 25, 2018, червень. С. 155–158.
 3. Денисова С.П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі асоціативного навчання іноземної мови. Збірник науково методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 12). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 120–124.
 4. Денисова С.П. Від читання тексту – до текстотворення (за матеріалами педагогічної спадщини В.Сухомлинського). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 32–37.
 5. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А. Інтернет як інтерактивний засіб навчання іноземнихмов. Актуальні проблеми іншомовної  комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції.Луцьк : ІВВЛуцького НТУ, 2020. С. 17–20.
 6. Денисова С.П., Кузьмич О.В.Комікси на уроках іноземної мови. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю. Луцьк :Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 93–94.
 7. Бойко Т. В., Денисова С. П., Кузьмич О. В. LesyaUkrainkaandHerWorkintheEnglish-SpeakingWorld. Актуальні проблеми іншомовної комунікації : лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 14 квітня, 2021 року, Луцьк, 2021. С. 158–160