Період2017 – 2021

 

Дуб’юк Наталія Миколаївна – 1, 7

 

1

  1. Павлюк Н. М. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспект Наукове видання: зб. наукових праць. ДВКЗ “ДДПУ” Вип. 6. Слов’янськ: ДДПУ. 2017. С. 25—31.
  2. Павлюк Н. М. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал. Випуск 12.  Т. 2. Одеса, 2019. С. 30-35
  3. Павлюк Н. М.Інтеграційна спрямованість змісту мистецької освіти в загальноосвітній школі Педагогіка формування творчої ообистості у вищій і загальноосвітній школі. Збірник наукових праць.   Т.1.  Запоріжжя, 2020. №72. С. 135-138.
  4. Дуб’юк Н. М. Особливості музичної педагогіка як ремесла, наука та мистецтва Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал. Випуск 40. Одеса, 2021(Готується до друку. Розсилка після 17 грудня).
  5. Дуб’юк Н. М. Акмеспрямовані стратегії  формування фахової майстерності вчителя музичного   мистецтва  в загальноосвітній школі Науковий часопис НПУ імені М. П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. Вип. 83. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. (Готується до друку)

 

            7

      Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 12.09.2018 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Лю Цзін «Методика розвитку вокального слуху підлітків у процесі навчання музики).