«Школа журналістів»


Школа сучасної журналістики

15 років у Луцькому педагогічному коледжі працює cтудентське творче об’єднання «Школа журналістів», яке видає газету «Вісник коледжу».
Діяльність творчого об’єднання спрямована на створення умов повноцінної реалізації права студентської молоді «вільно висловлювати свою думку, шукати, отримувати, передавати інформацію та ідеї, незалежно від кордонів, в усній, письмовій формі», закріпленого в Міжнародній «Конвенції прав людини».

Мета роботи творчого об’єднання:

• Формування системи елементарних знань із тенденцій розвитку журналістики та її ролі в суспільстві; завдань, видів і характеру журналістської діяльності; сутності інформаційних процесів; специфіки журналістської роботи; видів і специфіки журналістської роботи.
• Формування медіакультури майбутніх фахівців освітньої галузі.
• Удосконалення мовно-мовленнєвої компетентності студентів.
• Створення умов для оптимальної соціальної та творчої самореалізації, інтелектуального самовдосконалення особистості.
«Школа журналістів» об’єднує студентів з активною життєвою позицією, які прагнуть висловити свої погляди на важливі нерідко суперечливі питання громадсько-суспільного характеру, утвердити і поширити їх через друковане видання «Вісник коледжу». Журналісти-початківці налаштовані на діалог із читачами, чекають їхнього відгуку на публікації та обговорення різних позицій з метою спільного пошуку істини.
На сторінках газети «Вісник коледжу» збережено для майбутніх поколінь літопис студентського життя: напружені будні, яскраві свята, захопливі подорожі, серйозні наукові дослідження, запеклі дебати, спортивні перемоги, перші літературні проби, благодійні акції.
Творче об’єднання «Школа журналістів» співпрацює із ЗМІ Волині, зокрема із редакцією громадсько-політичного тижневика «Волинська газета».
Майстер-класи головного редактора Володимира Данилюка та редактора Сергія Цюриця тижневика «Волинська газета» присвячені технологіям створення сучасного інформаційного продукту.
Традиційними є творчі зустрічі з письмениками, журналістами, громадськими діячами. Своїми літературними здобуткамки і секретами журналістської майстерності діляться зі студентам відомі майстри слова Євген Положій, Дара Корній, Василь Слапчук, Анна Багряна, брати Капранови, Андрій Кокотюха, Микола Мартинюк, Ніна Литвинюк.
Публікації учасників творчого об’єднання «Школа журналістів» представлені на сторінках волинських газет, а також інтернет-видань.