Викладач кафедри фізичної культури, методист факультету початкової освіти та фізичної культури, доктор філософії в галузі знань – 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 економіка

 ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ЗАХИСТ  ДИСЕРТАЦІЇ:  НАЗВА, ШИФР, ДАТА І МІСЦЕ ЗАХИСТУ, ПОСИЛАННЯ НА  АВТОРЕФЕРАТ

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії:  «Регулювання соціально-економічної активності на Західному регіональному ринку туристичних послуг (на прикладі Волинської області)».

Виконала дисертацію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України відповідно до освітньо-наукової програми – економіка.

У спеціалізованій вченій раді ДФ 32.051.005 Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України здобула ступінь доктора філософії галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 економіка, про що рішення набрало чинності з 28 квітня 2021 р.

Освітні компоненти: 

Туризм у міжнародній практиці

Основи публічного управління у сфері, менеджменту та маркетингу у сфері фізичної культури

Теорія та методика викладання туризму

 БАЗОВА ОСВІТА

– 2010–2014 рр. – Волинський  національний університет імені Лесі Українки (фахівець туристичного обслуговування/бакалавр);

– 2014–2016 рр. – Східноєвропейський   національний університет імені Лесі Українки (фахівець з економічного моделювання екологічних систем/магістр).

 ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • У 2016 р. закінчила магістратуру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • У 2016 р. вступила до аспірантури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на факультет економіки та управління.
 • Із січня 2019 р. працювала в Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» на посаді методиста факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.
 • Із жовтня 2020 р. – методист факультетів Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж».
 • У лютому 2020 р. захистила дисертацію на тему «Регулювання соціально-економічної активності на Західному регіональному ринку туристичних послуг (на прикладі Волинської області)».
 • З вересня 2021 р. – викладач кафедри фізичної культури факультету початкової освіти та фізичної культури.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Зайчук К. А. – автор (співавтор) понад 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

ВИДАННЯ, ВНЕСЕНІ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ SCOPUS/Web of Science

 1. Dyshko, O., Zubekhina, T., Belikova, N., Denysenko, N., & Zaichuk, K. (2021). Museus virtuais usando no processo de estudo de disciplinas de turismo. Laplage Em Revista, 7(3B), p.179-186.https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1532p. 179-186 (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection).
 2. Wołowiec, T., Pavlov, K., Pavlova, O., & Zaichuk, K. (2022). TOURIST SERVICES OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE: RATING AND ANALYSIS. ECONOMICS – INNOVATIVE AND RESEARCH JOURNAL, 10(1), 181–196. https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0007 (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).

CВІДОЦТВО НА РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

 № 111604 на монографію «Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг». Дата реєстрації 02.2022.

 1. №114286 на статтю «TOURIST SERVICES OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE: RATING AND ANALYSIS. ECONOMICS – INNOVATIVE AND RESEARCH JOURNAL». Дата реєстрації 17.08.2022.

 МОНОГРАФІЇ

 1. Павлов К. В., Павлова О. М., Ільїн Л. В., Зайчук К. А. Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг: монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, К. А. Зайчук. – Луцьк: ФОП Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 170 с.

 РОЗДІЛИ У МОНОГРАФІЯХ

 1. Зайчук К. А. Інституційне забезпечення туристичного ринку Волинської області. Актуальні проблеми аналітичної економіки: [кол. моногр.] за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Павлової. Луцьк. «Волиньполіграф», С.114-122.
 2. Стрішенець О. М, Зайчук К. А. Пріоритетні напрями функціонування туристичних кластерів у Волинській області. Актуальні проблеми прикладної економіки: [кол. моногр.] за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Стрішенець. Луцьк. Вежа-Друк, С. 129–138.

 СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Зайчук К. А. Соціально-економічні передумови функціонування туристичного ринку на Волині. Український журнал прикладної економіки. Том 2. Вип. 1. С. 41–47.
 2. Зайчук К. А. Особливості структури туристичного ринку та взаємозв’язку між його суб’єктами. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк,  №4. С. 7–12.
 3. Зайчук К. А. Аналіз рейтингування соціально-економічної активності Західного регіонального туристичного ринку. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк, № 4 (20). С.149–157
 4. Зайчук К. А. Періодизація формування туристичного ринку та динаміка туристичних потоків Волинського регіону протягом 2015–2018 років.  Вчені   записки    Таврійського національного університету імені  В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 2019. Т. 30 (69). № 6. С. 78–
 5. Зайчук К. А. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності соціально- економічної активності Західного регіонального ринку туристичних послуг України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2020. Том 7, № С. 66–74.
 6. Зайчук К. А. Аналіз основних чинників формування туристичного
  кластера Волинської області. Вчені записки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Випуск 25 (4). С. 69–76.
 7. Зайчук К. А. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності соціально-економічної активності Західного регіонального ринку туристичних послуг України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2020. Т. 7, № 2. С. 66–74.
 8. Зайчук К. А. Врахування досвіду транскордонних країн розвитку туристичного ринку у Волинській області. Advans of science (27 June 2019). L.N. Katjuhin, I.A.Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. Karlovy Vary. Skleneny Mustek. Ukraine, Kyiv. MCNIP, 2019. P. 298–306.
 9. Зайчук К. Планування та регулювання освітніх проектів на ринку туристичних послуг (на прикладі Волинської області) Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: ІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  (Суми, 14-15 травня 2021 року).

Публікації в періодичних наукових виданнях держав, які входять до Європейського Союзу (НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)

 1. Pavlova O., Zaychuk K. Differentiation of types of tourism location of Volyn Region in the Context of International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 2 (4) 2019. P. 74–83.

 УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Денисенко Н., Зайчук К., Яцик Т. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлиснького в початковій освіті нової української школи// Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 327-335 URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-16-18-yanvarya-2022-goda-madrid-ispaniya/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=MATERIALY_MADRID&utm_content=668783464

 Публікації в інших наукових виданнях та збірниках

 1. Зайчук К. А. Напрями державного регулювання туристичних ринків. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика менеджменту безпеки (18 травня 2017 р.) відп. ред. проф.  Л. М. Черчик. Луцьк, 2017.
  С. 13–15.
 2. Капись А. В., Зайчук К. А., Стрішенець О. М. Кластерна діяльність туристичних організацій: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16−17 травня 2017 року):Ч. 2. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. C. 701–703.
 3. Зайчук К. А. Теоретичні підходи до категорії «туристична послуга : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики та перспективи» (8–9 грудня 2016 р.): Ч. 2. Тернопіль: Крок, 2016. С. 96–98.
 4. Зайчук К. А. Передумови розвитку туристичного потенціалу Волинської області: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16−17 травня 2017 року):Ч. 2. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. C. 680–682. 
 5. Зайчук К. А. Функціонування туроператорів в умовах дотримання соціо-екологічної та економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика менеджменту безпеки»
  (16 травня 2018 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. С. 98–100.
 6. Зайчук К. А. Управління туристичними потоками протягом 2015–2017 років у Волинській області: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна система: вектори розвитку» (26 квітня 2018 р.) Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С. 107–109.
 7. Стрішенець О. М. Зайчук К. А. Аналіз діяльності суб’єктів туристичних послуг на Волині протягом 2014−2015 років: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (15−16 травня 2018 року). Луцьк. Вежа-Друк, 2018. С. 236–239.
 8. Зайчук К. А., Стрішенець О. М. Регулювання конкурентних відносин між суб’єктами туристичного ринку регіону. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 10-ої річниці створення кафедри туризму та готельного господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (27 вересня 2018р.) відпов. ред. Л. В. Ільїн. Луцьк.
  ПП Іванюк В. П., 2018. С. 10–12.
 9. Павлова О. М., Зайчук К. А. Cтрахові компанії, як основний інструмент інституційного забезпечення туристичного ринку Волинської області: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (14−15 травня 2019 року). Луцьк. Вежа-Друк, 2019. С. 249–252.
 10. Никончук Л. В., Зайчук К. А., Павлова О. М. Особливості регіональних туристичних ринків Західного регіону: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині:пріоритети та перспективи досліджень» (12–13 травня 2020 року). Луцьк. Вежа-Друк, 2020. С. 319–321.
 11. Мальчук С. В., Павлова О. М., Зайчук К. А. Регіональний туристичний ринок Волині: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині:пріоритети та перспективи досліджень» (12–13 травня 2020 року). Луцьк. Вежа-Друк, 2020. С. 384–386.
 12. Зайчук К. А. Регулювання розвитком туризму України в контексті досвіду європейських країн:збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції  «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ  столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості» (26–27 березня 2018 р.). Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. 2018. С. 169–178.
 13. Зайчук К. А. Регулювання конкуренції на туристичному ринку регіону: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (15 березня 2019 р.) Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 33–36.
 14. Зайчук К., Кундік М. Сутність краєзнавчо-регіонального туризму в сфері дошкілля. ВОЛИНСЬКА ВЕСНА: ПЕРШІ ПАРОСТКИ НАУКИ: збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки (3 березня 2021 року КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / упоряд. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С. 175–177.
 15. Українки (3 березня 2021 року КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) /упоряд. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С.191-193
 16. Денисенко Н., Зайчук К., Яцик Т. Інформаційний підхід як фундамент профорієнтаційної роботи закладу вищої освіти. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, ПРАКТИКА: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з
  міжнародною участю (присвяченої 30-й річниці Незалежності України), 11 листопада 2021 року / уклад. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 387–390.
 17. Денисенко Н., Зайчук К. Оздоровчо-рекреаційний туризм в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з
  міжнародною участю (присвяченої 30-й річниці Незалежності України), 11 листопада 2021 року / уклад. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 328–330.
 18. Зайчук К., Дишко Н. Підготовка майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти до туристично-краєзнавчої роботи дітей старшого дошкільного віку. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської. науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 117–119.
 19. Зайчук К., Жовнірук М. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до туристично-краєзнавчої діяльності. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської. науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. С. 119–120.
 20. Зайчук К. Диференціація пріоритетних видів туризму у Волинській області в розрізі адміністративних районів. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської. науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, С. 23–25.
 21. Денисенко Н., Зайчук К., Яцик Т. Теоретичний аналіз поняття «мобільність» у контексті історіографічного підходу. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської. науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, С. 15–18.

Підвищення кваліфікації

 • Сертифікат учасника № 0246 науково-популярного заходу «Ніч молодіжної науки-2021», 10 листопада 2021 р.
 • Тренінг. Медіаграмотність: практичні навички. Кількість годин – 30, 1 кредит ЄКТС.
 • Сертифікат учасника IV Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» 14–15 травня 2021 (16 годин), Суми

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» з 07.06.2021 р.

Наукова бібліометрія:

https://orcid.org/0000-0002-7849-988X – Зайчук Катерина Анатоліївна

Електронна пошта: kzajchuk@lpc.ukr.education