Період2017 – 2021

 

Кардашук Наталія В’ячеславівна – 4,12,19

 

4.

Кардашук Н.В., Осип М.А., Левицький О.І. Давидюк Г.М. , Це має знати кожен. Основи медичних знань. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 144 с. 

Навчальний посібник “Щоденник навчальної практики з “Основ природознавства”.– Луцьк: “Надстир’я”, 2017. – 72с.

Кардашук Н. В. Практикум з ОПКП. Частина ІІ: Робочий зошит студента. Луцьк : КЗВО Луцький педагогічний коледж, 2021. 64с.

Кардашук Н. В.  Тест – засіб контролю та навчання: методичний посібник до курсу ОПКП. Луцьк : КЗВО Луцький педагогічний коледж, 2021. 58с.

Кардашук Н. В., Осип М. А.  Методика  реалізації  технології і педагогічних умов здоров’язбереження  студента. Матеріали засідання методичного об’єднання кураторів груп. Використання здоров’язбережувальних технологій у виховній роботі в умовах вищого закладу освіти/уклад. С. Бахомент, Н. Табак. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. С.58 – 59.

 

 

12.

  1. Кардашук Н.В., Луцан Н.Я. Використання спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості дітей дошкільного віку. Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньому просторі Волині» – до 100-річчя від дня народження / упор. А. М. Луцюка.  Луцьк : ВІППО, 2018. С. 39 – 42.

2.Кардашук Н.В. Мінасова О.О. «Йшов до людей, а перейшов у вічність». Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів ЛПК. Випуск 10. Луцьк. ЛПК, 2018.  С. 42 – 45.

  1. Кардашук Н.В. Мінасова О.О. «Об’єднаймося заради безпеки» (1 грудня – день боротьби зі СНІДОМ). Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів ЛПК. Випуск 11. Луцьк. ЛПК, 2019. С. 47 – 54

4.Кардашук Н. В. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної діяльності. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього середовища: матеріали фестивалю інновацій. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. С. 78-83. 

5.Кардашук Н.В. Давидюк Г.М. Карти знань та шляхи їхнього використання в освітньому процесі. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика (Луцьк. Україна, 20.05.2020) Луцьк. Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 119-121.

 

 

19.

Член Червоного хреста України посвідчення № 18- 0014485 від 09.12.2019 року