Період2017 – 2021

 

Клехо Олена Веніамінівна 1,4,12,14

1

 1. Клехо О.В. Особливості формування фахової компетентності майбутніх вчителів інформатики у початковій школі в умовах компетентнісного підходу, Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, №32, 2018 рік
 2. Клехо О.В., Четверикова Т.Г. “Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій”, Науково-методичний журнал “Нова педагогічна думка”, Рівне, Вип.№1(97). 2019. С.55-49.
 3. Клехо О.В. Використання можливостей табличного процесора для формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя, Науково-методичний журнал, “Інформатика в школі”, №4, квітень 2019 року.
 4. Клехо О.В., Лехіцький Т.В., Формування фахових компетентностей студентів педагогічного коледжу в умовах професійно-практичної підготовки, Журнал “Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, №39, 2020 рік.
 5. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання цифрових інструментів у професійній діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. С.
 6. Особливості запровадження технології змішаного навчання у педагогічному коледжі. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. Рівне : РДГУ, 2021. С.

3

 1. Інформаційні технології і методика їх використання/автор-укладач Олена Клехо, навчальний посібник, Луцьк, 2021. 196 с.

4

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали тематичного засідання кураторів груп ЛПК / уклад. О. Клехо, Л. Констанкевич, Н. Нарихнюк, Т.Четверикова, – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. – 36 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи / уклад. Т. Четверикова, О. Клехо. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.  2021 р. 26 с.

12

 1. Клехо О.В., Особливості шкільної освіти Польщі, Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки” 20-21 квітня 2019 року. – Київ : МЦНД, 2019. 68с. С. 47-49.
 2. Клехо О.В., Санітарно-гігієнічний аспект та інші особливості організації дистанційного навчання, IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», травень 2020 року, Луцький педагогічний коледж
 3. Клехо О.В., Мотлюк Л.Р, Особливості використання спеціальних методів навчання інформатики, XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інноваційні досягнення науки та освіти”, Херсон.15.01.2020р.-Ч.1. – Дніпро: ГО “НОК”, 2020 – 64 с. С.40-45.
 4. Клехо О.В., Розвиток згуртованості колективу. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів КЗВО “Луцький педагогічний коледж” ВОР. 2021.120с. С.79-82
 5. Клехо О.В, Використання онлайн-засобів для створення електронних інтерактивних аркушів і книг. “Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички”, тези конференції Інституту педагогіки НАПН України, травень 2021.
 6. Клехо О.В., Особливості підготовки майбутнього вчителя інформатики в умовах Нової української школи, КЗ “Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР, Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, вересень, 2021.
 7. Клехо О.В. Кейс-технології у системі підготовки майбутнього вчителя інформатики, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», Луцьк, листопад, 2021

14

 1. Підготовка переможця (ІІІ місце) Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади “На урок” з інформатики студента 1-Д Віліча Павла, 2019
 2. Підготовка переможця (ІІІ місце) Громик Юля, 1Ж “Початкова освіта”, VIIІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з інформатики, 22.11.20
 3. Підготовка переможця (ІІІ місце) Чубай Ольга, 4Д “Початкова освіта” Всеукраїнський конкурс “Основи кібербезпеки” від “Всеосвіта”, диплом №LH067067, 2020
 4. Підготовка переможця ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2018 рік, ІІІ місце, Луцюк Тарас., студент 3-Д курсу спеціальності «Початкова освіта»