Період2017 – 2021

 

Кліш Ірина Степанівна – 3,4,11,12,14,19

Кафедра  фізичної культури

 

 

3

 1. Кліш І.С., Гордійчук В.І. Особливості фізичного виховання в українській народній педагогіці : монографія. Луцьк: видавництво «Терен». 2020. 156с.
 2. Мудрик С.Б., Кліш І.С. Рухливі ігри: навчально-методичний посібник. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна». Луцьк. 2021. 252 с.

 

4

 1. Кліш І. С., Іщук О. А., Захожа Н. Я., Касарда О. З., Іванюк О. А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у системі вищої професійної освіти. Луцьк, Вежа-Друк 2020. 45 с.
 2. Кліш І. С. Теорія та методика фізичного виховання: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів. Луцьк: ЛІРоЛ, 2020. 36 с.
 3. Кліш І. С., Іщук О.А, Панасюк О.П, Ковальчук А.Д. Засоби запобігання гіподинамії та гіпокінезії студентської молоді: метод.рекомендації. Луцьк, Вежа-друк 2018. 66 с.

 

11

Науково-теоретичне та практичне консультування у ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» з питань корекції фізичного розвитку та підготовки дітей до змагань за програмою Спеціальної Олімпіади України (з 01.11.2018 р. по теп.час)

 

12

 1. Головач І. В.,Кліш І. С. Реабілітація учнів з особливими потребами у навчально-виховному процесі. Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики :тезидоп. ХХ міжнарод. наук.-практ. конференції (18-19 листопада 2020 р.). Київ, 2020. Ч. 2. С. 139-142.
 2. Куций С. О., Кліш І. С. Професійна валеологічна підготовка педагогів-вихователів у вищих закладах освіти.Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики : тези доп. ХХ міжнарод. наук.-практ. конференції (18-19 листопада 2020 р.). Київ, 2020. Ч. 2. С. 100-103.
 3. Кондратюк Т. П., Кліш І. С. Вплив сімейного виховання на формування характеру дитини з особливими потребами. Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики : тези доп. ХХ міжнарод. наук.-практ. конференції (18-19 листопада 2020 р.). К., 2020. Ч. 1. С. 210-214.
 4. Онишків Л. І., Кліш І. С. Професійне спрямування майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми вразливих категорій. Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики : тези доп. ХХ міжнарод. наук.-практ. конференції (18-19 листопада 2020 р.). К., 2020. Ч. 1. С.134-138.
 5. Демчик Р. В., Кліш І. С. Реабілітація учнів з особливими потребами у навчально-виховному процесі. Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики :тезидоп. ХХ міжнарод. наук.-практ. конференції (18-19 листопада 2020 р.). Київ, 2020. Ч. 2. С. 115-118.
 6. Кондратюк Т. П., Кліш І. С. Особливості професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : зб. тез доповідей ІІІ Регіональної наук.-практ. студентської конференції (20 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С. 103-106.
 7. Онишків Л. І., Кліш І. С. Особливості взаємовідносин дітей з афективними формами поведінки.Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : зб. тез доповідей ІІІ Регіональної наук.-практ. студентської конференції (20 грудня 2020 р.). Луцьк :ЛІРоЛ, 2020. С. 121-125.
 8. Головач І. В., Кліш І. С. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів першого року навчання.Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : зб. тез доповідей ІІІ Регіональної наук.-практ. студентської конференції (20 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С.44-47.
 9. Демчик Р. В., Кліш І. С. Психолого-педагогічне виховання дітей раннього віку в сім’ї. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : зб. тез доповідей ІІІ Регіональної наук.-практ. студентської конференції (20 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С.61-63.
 10. Куций С. О., Кліш І. С.Соціальна реабілітація неповносправних дітей. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : зб. тез доповідей ІІІ Регіональної наук.-практ. студентської конференції (20 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С.103-106.

 

14

Керівництво студентським навчально-науковим виробничим підрозділом “Центр фізичної реабілітації «Крок» Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

 

19

Член фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (на громадських засадах)