Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної культури.

 ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ЗАХИСТ  ДИСЕРТАЦІЇ:  НАЗВА, ШИФР, ДАТА І МІСЦЕ ЗАХИСТУ, ПОСИЛАННЯ НА АВТОРЕФЕРАТ

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук:  «Фізичне виховання дітей до 3-річного віку засобами етнопедагогіки»

– 2000 р., м. Луцьк (захист відбувся 8 травня 2000 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Автореферат:

https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1896/1/klish_i_s.PDF

Освітні компоненти: 

Легка атлетика з методикою викладання

Класичний масаж

Педагогічна практика

БАЗОВА ОСВІТА

– 1978–1981 р. – Львівський державний інститут фізичної культури

 ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

– У 1982 р. закінчила Львівський державний інститут фізичної культури.

– З  1982 р. по 1984 р. працювала інструктором Луцької районної ради ФСТ «КОЛОС».

– З серпня 1984 р. по 1986 р. – інструктор організаційного відділу Волинської обласної ради ФСТ «КОЛОС».

– З вересня 1988 р. по 2020 р. працювала старшим викладачем, доцентом кафедри здоров’я та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

– З вересня 2020 р. по 2021 р. працювала на посаді доцента Луцького інституту розвитку людини університету «Україна».

– З вересня 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри фізичної культури Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Кліш Ірина Степанівна – автор (співавтор) понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

 МОНОГРАФІЇ

 1. Кліш І. С., Гордійчук В. І. Особливості фізичного виховання дітей в українській народній педагогіці : монографія [2-е вид. перероб.]. Луцьк : Терен, 2020. 156с.

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Кліш І. Мудрик С. Рухливі ігри. Теорія і методика навчально-методичний посібник. Луцьк. Видавництво «Терен» 2020. 254 с.
 2. Кліш І. С., Іщук О. А., Панасюк О. П., Ковальчук А. Д. Засоби запобігання гіподинамії та гіпокінезії студентської молоді: метод. рекомендації. Луцьк, 2018. 66 с.
 3. Кліш І. С., Іщук О. А., Захожа Н. Я., Касарда О. З., Іванюк О. А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у системі вищої професійної освіти : метод. рекомендації. Луцьк, 2020. 45 с.
 4. Кліш І. С., Кирилюк В. В. Адаптивне фізичне виховання при захворюваннях опорно-рухового апарату: методичні рекомендації. Луцьк. ФОП Іванюк В. В. 2021. 56 с.
 5. Кліш І. С., Табак Н. В., Ковальчук В. В. Оздоровча фізична культура як одна з умов здорового способу життя студентів (методичні рекомендації. Луцьк, 2022.
 6. Кліш І. С., Дишко О. Л., Северіна Л. Є., Палюх М. Н.. Легка атлетика з методикою викладання (методичні рекомендації для студентів 2-3 курсів денної форми навчання, спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) ФМБ. Луцьк, 2022. 79 с.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Мудрик С. Б., Кліш І. С., Навроцький Е. М., Гаврилюк А. П. Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. № 3(43). Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. С.54–60. (IndexCopernicus)
 2. Мудрик С. Б., Кліш І. С., Навроцький Е. М., Касарда О. З., Захожа Н. Я. Мінливість ігор у процесі розвитку людини. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. СНУ імені Лесі Українки, 2019. № 4(48). С. 78–83. (IndexCopernicus)
 3. Дурманенко Є. А., Кліш І. С. Діалогічна міжособистісна взаємодія викладача і студентів як умова організації освітнього процесу в закладі вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. №11(395). 2019. С. 91–96.
 4. 4. Кліш І. С., Мороз М. С., Констанкевич В. П., Чиж А. Г. Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. Вісник Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип. 2 (146) 22. Київ, Вид-во НПУ імені М. Драгоманова. 2022. С. 59–63.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Кліш І. Митчик О. Мороз М. Легка атлетика з методикою навчання: навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта( Фізична культура)КЗВО « Луцький педагогічний коледж» 2023,191с.
 2. Денисенко Н., Кліш І .Особистнісно- зорієнтоване фізичне виховання в Новій українській школі. Вивчаємо модуль « Легка атлетика» ( Серія 5): навчально-методичний посібник – практикум для студентів спеціальності 014 Середня освіта( Фізична культура). Луцьк: ПП Мажула Ю.М. 2023.83с.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. О.Митчик, І.Кліш. Методика формування валеологічної компетентності учнів старших класів у процесі фізичного виховання .Акакдемічні студії. Серія « Педагогіка». Луцьк. КЗВО»Луцький педагогічний коледж»,2022 №4 с.29-35
 2. Кліш І. С.,Мороз М. С., Констанкевич В. П., Чиж А. Г. Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. Вісник Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип. 2 (146) 22. Київ, Вид-во НПУ імені М. Драгоманова. С. 59–63.
 3. Кліш І.С. Дурманенко Є.А. Дослідження рівня соціалізованості здобувачів освіти з особливими освітніми проблемами. Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 91. 2023. С91-96
 4. Кліш І., Митчик О., Мороз М. Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів до навчання основ методики та тренування в легкій атлетиці. Науковий часопис НПУ ім.. М.Драгоманова. Випуск 94. С.5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. Київ 2023, с.76 – 79.
 5. Кліш І., Табак Н., Дишко О. Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів до виконання класичного масажу, Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.. М. Драгоманова С.15 Науково – педагогічні проблеми фізичної культури ( Фізична культура і спорт).2023. Вип.9(169). С. 66-69.
 6. Мудрик С. Кліш І. та ін.. Деякі історичні аспекти для впровадження статистики вживання допінгу Науковий часопис Українсього державного університету ім.. М. Драгоманова. С.15. . Науково – педагогічні проблеми фізичної культури ( фізична культура і спорт): зб. наукових праць Випуск 11(171)23 Київ, 2023 с.137-141
 7. Дишко О., Кліш І.Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до використання фітнесу в оздоровчо- рекреаційній діяльності. Науковий часопис НПУ ім.. Драгоманова. Педагогічні науки: теорія та практика. №4(48), 2023.с.54-68.
 8. Митчик О., Кліш І.Місце та роль адаптивного спорту у сучасному українському суспільстві: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури ( фізична культура і спорт),(5(177) / прийнято до друку/.

   

Підвищення кваліфікації

2022

– Підвищення кваліфікації Instytut Badawczo – Rozwojowy Lubelskiego Parku (Lublin, Republic of  Poland (45 год.,/1,5 ЄКТС). Сертифікат ES №1490-2020 від 05.10.2020.

– Підвищення кваліфікації Волинський національний університет імені Лесі Українки(60 год./2 кредитів ЄКТС) Сертифікат № 13-«К/А» від 05.05.2021.

– Підвищення кваліфікації Волинський національний університет імені Лесі Українки (180 годин/ 6 кредитів ЄКТС) Сертифікат № 26/21. Наказ № 233 – К/В від 23.12.2020.

– Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, «Нові вимоги і можливості». Prometheus (15 год./0,5 кредитів ЄКТС) Сертифікат ES
№ 11537/2022 
від 25.12.2022.

– Міжнародне підвищення кваліфікації Люблін (Польща). «ABOUT THE INTERNATIONAL SKILIS DEVELOPMENT»  (45 год., /1,5 ЄКТС). Сертифікат ES № 96562/2022 від 27.06.2022.

2023

 • Підвищення кваліфікації «Ігрові елементи та музичні руханки на уроках НУШ онлайн. Інструменти» ГО « Рух освіта» Сертифікат № 762767958988712869 від 20.11.2023
 • Підвищення кваліфікації« Створюємо простір дитинства разом» Товариство з обмеженою відповідальністю « ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» Сертифікат Edb87 dbe-d232-4b32-aa02-f5cace 7 d411a   від 10.12.2023 

2024

 • Підвищення кваліфікації « Створюємо простір дитинства разом» Товариство з обмеженою відповідальністю « ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» Сертифікат C4fOfe37-c2fe-42d1-8c58-926c520448c9 від 10.02.2024

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Член обласної ради ФСТ «КОЛОС» на громадських засадах
 • Член ГО МФНО № ЕS0862.

 Наукова бібліометрія:

https://orcid.org/0000-0001-9761-8496 – Кліш Ірина Степанівна

 Електронна пошта: iraklish60@gmail.com