Період2017 – 2021

 

Козак Галина Анатоліївна – 5, 8, 19

 

5

  1. Кандидат психологічних наук за спеціальністю загальна психологія, історія психології (диплом ДК № 054109 від 15.08.2019), захист дисертації на тему:«Мотиваційно-смислові чинники професійної толерантності педагога»,Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

8

Член редакційної колегії фахового наукового видання «Психологічні перспективи», включеного до переліку фахових видань України http://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects

 

19

1.Член ГС «Національна психологічна асоціація»