Період2017 – 2021

 

Констанкевич Володимир Петрович –1,4,14

 

1

 1. Суворова Т.І., Радченко О.В., Констанкевич В.П. Підвищення рівня фізичної підготовленості дівчат-старшокласниць засобами футбол-аеробіки. Науковий журнал «Молодий вчений» №12.1 (64.1) 2018. С.68.
 2. Бакіко І.В., Радченко О.В., Констанкевич В.П. Особливості фізичного розвитку дітей 10-17 років. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред.. О.В.Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2019. Випуск 11 К (119). С.19
 3. Бакіко І.В., Радченко О.В., Констанкевич В.П.Загальна характеристика травматизму в східних єдиноборствах. Науковий журнал «Єдиноборства» № 4(14). 2019. С.4-14.
 4. Файдевич В., Радченко О.В., Констанкевич В.П. Адекватність самооцінки фізичного розвитку за показниками фізичної підготовленості дівчат середніх класів. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. №1, 2021 р. С. 14-23.
 5. Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the
  effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc. –
  Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 674 р. Available at :
  DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED. II. Розділ монографії: Основні шляхи попередження наркоманії серед підлітків та молоді засобами фізичної культури й спорту. / О. Радченко В. Файдевич, Ю. Андрійчук, В. Констанкевич, А.Чиж. С.75-81.

 

4

 1. Фізична підготовка студентів з послабленим здоров’ям. / укл. В.П. Констанкевич. Луцьк: 2018. 60 с.
 2. Рухливі ігри в фізичному вихованні студентів ВНЗ / укл. В.П. Констанкевич. Луцьк: 20 17. 43 с.
 3. Волейбол з методикою викладання / уклад. О.В. Радченко, В.П. Констанкевич. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 119 с.

 

 

14

Суддівство міжнародних та всеукраїнських змагань «Волинь зустрічає друзів»