Період:  2017 – 2021

 

Назар Ярослав Володимирович – 1, 4, 19

 

1

1.Назар Я.В., Суворов В.О.  Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №1(144), Дрогобич,2017.С.137-140.

2.Назар Я.В., Хмілевський В.М., Дудай М.І.Maestoso. «Пісенна криниця» збірник пісень у супроводі баяна (акордеона). Луцьк: Терен, 2017. 60с. С. 4-5.

  1. Назар Я.В., Хмілевський В.М., Дудай М.І.Вишиванка. «Пісенна криниця» збірник пісень у супроводі баяна (акордеона). Луцьк: Терен, 2017. 60с. С. 11-13.

4,Назар Я.В.,  Суворов В.О., Коцюрба Б.Б. Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип.30. Том1.-282с. –С 241-245.

  1. Назар Я.В., Суворов В.О., Скакальська З.Є., Душний А. І. Баян в контексті сучасної музичної культури. Науковий журнал «Innovative solutions in modern science»Нью-Йорк : TK Meganom LLC 2021 – №3(47), – 217с.- С175-197. (1,2/0,4д/а) https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/issue/view/191

4.

1.Назар Я.В., Суворов В.О.«Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (3-ий клас) . Луцьк: Терен,2017. 56 с.

2..Хмілевський В. М., Комосій І. М. «Пісенні джерела Волині» : збірник пісень у супроводі баяна та акордеона. В. М. Хмілевський, І. М. Комосій.  Луцьк: Терен, 2019.  136 с.  С. 24-25, 82-83, 98-99, 108-109, 114-117,122-123.

3.Хмілевський В.М., Дудай М.І.Вишиванка. « Пісенна криниця» збірник пісень у супроводі баяна (акордеона). Луцьк: Терен, 2017. 60с.

 

19

Член Національної Всеукраїнської музичної спілки (з 2018р.).