Період 2017-2021

 

 Поліщук Олена Володимирівна 1, 3, 14, 19.

 

           1

  1. Поліщук О. В., Зиско В. В.  Процес інтеграції на заняттях фортепіано як важливий чинник формування цілісного світогляду особистості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах : зб.  наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 54 (107). С.194-202.

      2.Богдан З. П., Поліщук О. В., Герасимчук В. В. Формування концертмейстерської майстерності в процесі фахової підготовки студента-музиканта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 55 (108). С.167-172.

  1.  Шахрай О. М., Поліщук О. В., Богдан З. П.  Музична пам’ять – невід’ємна складова фахової підготовки вчителя музичного мистецтва.  Педагогічні науки. Херсон, 2018.  № 84. С. 54-57.
  2. Шахрай О. М.,  Поліщук О. В. Виміри духовності за В. О. Сухомлинським. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Одеса, 2019.  Вип. 18. Т. 1. С . 56-59.
  3. Поліщук О. В. Чайка В. А. Шуль Г. К. Педагогічні умови формування професіоналізму майбутнього вчителя музики в педагогічному коледжі. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Одеса, 2020. Вип. 30. Т. 1. С. 120-123.
  4. Поліщук О. В. Богдан З. П., Шуль Г. К. Потенціал українського фольклору у розвитку музичних здібностей молодших школярів. 2021 Академічні студії. Серія «Педагогіка» №3. С. 191-202.

 

            3

         Фортепіанні барви : навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти спеціальностей 025 Музичне мистецтво та  013 Початкова освіта / автори-упоряд. Поліщук О. В., Богдан З. П., Смокович Т. В. Луцьк : Терен, 2021. 124 с.

 

            14

  1. Підготовка студентки 2 курсу спеціальності 013 Початкова освіта Вознюк Ангеліни до участі в Міжнародному онлайн-конкурсі «International Rhythm, 2021» (Ізраїль, 13 травня 2021 року, 1 місце).
  2. Підготовка студентки 2 курсу спеціальності 013 Початкова освіта Баліти Христини до участі в Міжнародному онлайн-конкурсі «International Rhythm, 2021» (Ізраїль, 13 травня 2021 року, 2 місце).
  3. Підготовка студентки 2 курсу спеціальності 013 Початкова освіта Баліти Христини до участі в ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Весняний зорепад 2021» (м. Сокаль, 14-18 травня 2021 року, лауреат І премії).
  4. Підготовка студентки 2 курсу спеціальності 013 Початкова освіта Вознюк Ангеліни до участі в Міжнародному Канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості Торонто 2021» (Київ, серпень 2021 року, лауреат І премії).

 

           19

       Музичний керівний у ГО  «Волинське обласне товариство чехів «Матіце Волинська». Членський квиток.