Період2017 – 2021

 

Регуліч Ірина Вікторівна – 4, 12, 14, 19

 

4

 1. Колоквіум з дисципліни Хорове диригування: завдання для самостійної роботи студентів / упоряд. І. В. Регуліч, В. А. Шкоба, Ю. Л. Маслєннікова. Луцьк : Терен. 2018. 28 с.
 2. Хорові твори a cappella. Ренесанс. Бароко: навчально-методичний посібник / упоряд. І. В. Регуліч, М. О. Науменко, Г. М. Кухарик. Ч. 1. Луцьк : Терен, 2019. 50 с.
 3. Диригентсько-хорова діяльність українських композиторів: крізь призму становлення української державності : збірник матеріалів ІІ мистецтвознавчого онлайн-пленеру. (Луцьк, 27 квітня 2020 р.) / упоряд. І. В. Регуліч. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. 64 с.
 4. Мистецька парадигма: сучасний погляд : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського мистецтвознавчого онлайн-пленеру (Луцьк, 23 квітня 2021 року) / упоряд. І. Регуліч, Б. Жорняк. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2021. 204 с.

 

12

 1. Регуліч І. В., Науменко М.О., Комарук З. В. Епіко-драматичний тип симфонізму у творчості Бориса Лятошинського. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 648–653.
 2. Регуліч І. В., Комарук З. В. Особливості використання коуч-технології у вокально-хоровій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Академічні студії. Вип. 1. Луцьк : Видавничий дім «Гельветика», 2021. C.74-79.
 3. Регуліч І. В., Науменко М.О. Особливості формотворення драматургії хорового твору «Тече вода в синє море» Бориса Лятошинського. Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Венеція, Італія, 27-28 листопада 2020 р.). Венеція : Венеціанський університет Ка’Фоскарі, 2020. С. 235-
 4. Zarytska A., Zhorniak B., Rehulich I. Scientific-methodical system for the professional qualities formation of music teachers in pedagogical college. Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph. Part II. Ljubljana, Slovenia: Ljubljana School of Business, 2019. P. 97-108.
 5. Zhornyak B. E. Rehulich І. V. Methodological bases for the formation of professional qualities of the future music teacher in pedagogical college. Pedagogikal and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective Volume 1. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Stolowa Wola, Poland, 2018. P. 162-179.
 6. Регуліч І. В. Методи навчання хорового диригування в умовах інноваційного розвитку освіти. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвиткуМатеріали ІV Міжнароднoї науково-практичної конференції (Київ, 30-31 березня 2018 року). Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 59-
 7. Регуліч І. В. Емоційно-вольова виразність жесту у процесі диригентсько-хорової підготовки. Перспективні напрями розвитку науки та техніки : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Perspective directions for science and technology» (Вінниця, 23 березня 2018 року). Вінниця, 2018. Ч. 3. С. 47-
 8. Регуліч І.В. Використання інноваційних технологій у процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики. Використання інноваційних технологій на заняттях фахових музичних дисциплін:Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару (Броди, 11 грудня, 2017 року). Броди, 2017. С. 32-
 9. Регуліч І.В. Нотна колекція отця Володимира Ганжука як зразок канону церковних піснеспівів богослужбової практики православної церкви в Україні. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 16 травня 2017 року). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 271-

14

Керівництво студентами, які стали лауреатами Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів, фестивалів:

 1. Тимиргалієва Юлія, студентка 41 муз., спеціальності 025 Музичне мистецтво, V благодійний Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва ім. Валерія Ярецького «Подільська ліра», Хмельницький, 5-6 грудня 2020, номінація «Хорове диригування» юнацька вікова категорія – диплом ІІ ступеня.
 2. Кушнір Ольга, студентка 3 муз., спеціальності 025 Музичне мистецтво, Vблагодійний Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва ім. Валерія Ярецького «Подільська ліра», Хмельницький, 5-6 грудня 2020, номінація «Хорове диригування» старша вікова категорія – диплом ІІ ступеня.
 3. Тимиргалієва Юлія, студентка 41 муз., спеціальності 025 Музичне мистецтво, Міжнародний конкурс «CA Bravo», Туреччина, 27 лютого – 12 березня 2021, номінація «Диригування» юнацька вікова категорія – диплом ІІ ступеня.

 

19

Товариство польської культури ім. Т. Костюшка, хор «Волинь» (з 2010)