Період2017 – 2021

 

Рокош Владислав Йосипович – 1, 3, 12, 14, 19

 1.  
 2. «Пісенна криниця»: збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) / упоряд. В. М. Хмілевський , М. І. Дудай – Луцьк: Терен, 2017. – 60 с. Аранжування пісні «Я піду в далекі гори» – с. 48-52
 3. «Пісенні джерела Волині»: збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) / упоряд. В. М. Хмілевський , І. М. Комосій – Луцьк: Терен, 2019. – 136 с. Аранжування пісні «Сніг упав» – с. 46-47,
 4. «Пісенні джерела Волині»: збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) / упоряд. В. М. Хмілевський , І. М. Комосій – Луцьк: Терен, 2019. – 136 с. Аранжування пісні «Наш садочок» – с. 36-38
 5. Остасюк З., Рокош В. Формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі колективного музикування. Нова педагогічна думка: наук. Журнал. Рівне,2018. № 4(96). С. 161 – 163.
 1. П`явка К.М. Рокош В. Й. Поняттякомпетентності у музичнійпідготовцімайбутньоговчителя. НауковийчасописВолині, випуск № 1 (16) 2020, м. Луцьк, С. 38-43
 2. Рокош В.Й., П’явка К.М., П’явка І.М.  Естетичне виховання студентської молоді через призму концертної діяльності. Академічністудії № 2, 2021, м. Луцьк, с. 84-89
 1.  
 2. «Веселі нотки»: репертуарнийзбірник / упорядники: В. Й. Рокош, Б. Б. Коцюрба – Луцьк: Терен, 2018. – 80 с. Упорядкування, аранжування, редагування.
 3.  
 4. Рокош В., Дудай М. І Й./Психолого-педагогічні підходи до проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики./ РокошВ. Й. // Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. (Випуск 10). – Луцьк : ЛПК, 2017. – С. 64-69
 5. Рокош В. Й. До питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Рокош В. Й. // Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність. Матеріали VІ-ї практичної Всеукраїнської конференції. Інструментально-оркестрова педагогіка та виконавство. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018, с.65-67
 6. Остасюк З., Рокош В.Формуваннямузично-слуховоїактивності у процесіінструментально-виконавськоїпідготовкимайбутніхфахівцівмузичногомистецтва.Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть:зб. матеріалів та тез XII-ї міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 80-84.
 1. РокошВ. Й. СкакальськаЗ. Є. Особливостірозвиткутехніко-виконавськоїмайстерностінабаянівсистеміпідготовкимайбутніхфахівцівмузичногомистецтва. ,,Теоріятаметодикамистецькоїосвіти.’’ Випуск 4. VІ мистецько-педагогічнічитанняпам’ятіпрофесораО. Я. Ростовського «МистецькаосвітаУкраїни: трансформаціявітчизняногодосвідувєвропейськийпростір». /заред. Ю.Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020 С. 222-228.
 2. П’явка К. М., Рокош В. Й «І музиказвучить». Сценарійвиховного заходу, присвяченийМіжнародному дню Музики. Науковістудії: збірникнауково-методичнихпраць закладу вищоїосвіти (Випуск 2). Луцьк: Комунальний заклад вищоїосвіти «Луцькийпедагогічнийколедж» Волинськоїобласної ради, 2021. С. 98 -103
 1. Скакальська З., Суворов В., Рокош В. «Розвиток емоційного інтелекту як складової професійної компетентності вчителя музичного мистецтва та керівника музичного закладу дошкільної освіти».Мистецька парадигма: сучасний погляд. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського мистецтвознавчого онлайн-пленеру, м. Луцьк, 23 квітня 2021С. 131-136
 2.  
 3. Член журі міжнародного конкурсу баяністів/акордеоністів «InterSvitiazAccomusic», м. Луцьк ( 2017, 2018, 2019, 2021 рр.)
 4. Чайковська Ольга, VІ міжнародний конкурс виконавців на народнихінструментах «Арт Домінанта», 2018 р., м. Харків, лауреат ІІІ ступеня
 5. Оркестр народнихінструментів «Аккомозаїка», І Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлина Заходу», 2018 р., м. Львів, ГРАН – ПРІ
 6. ЖовнірукАндрій, ІV Всеукраїнськийвідкритий фестиваль-конкурс виконавців на народнихінструментівпам’ятізаслуженогодіячамистецтвУкраїниОлександра Степанова, 2019 р., м. Рівне, лауреат ІІ ступеня
 7. Оркестр народнихінструментів «Аккомозаїка», ІV Всеукраїнськийвідкритий фестиваль-конкурс виконавців на народнихінструментівпам’ятізаслуженогодіячамистецтвУкраїниОлександра Степанова, 2019 р., м. Рівне, лауреат І ступеня
 8. Викладацький ансамбль народнихінструментів, ІV Всеукраїнськийвідкритий фестиваль-конкурс виконавців на народнихінструментівпам’ятізаслуженогодіячамистецтвУкраїниОлександра Степанова, 2019 р., м. Рівне, лауреат І ступеня
 9. ЖовнірукАндрій, ХІІ міжнародний конкурсбаяністів/акордеоністів «InterSvitiazAccomusic», 2021 р., м. Луцьк, лауреат ІІ ступеня
 10. ЖовнірукАндрій,ІVВсеукраїнськастудентськаолімпіада з інструментальногомистецтва, 2021 р., м. Умань, лауреат І ступеня
 11. ЖовнірукАндрій, ХІХ Всеукраїнськийюніорський конкурс музично-виконавськоїмайстерностііменіакадеміка О. С. Тимошенка, 2021 р., м. Умань, лауреат ІІ ступеня
 12. БагнюкНазарій, ІV Всеукраїнська студентська олімпіада з інструментального мистецтва, 2021 р., м. Умань, лауреат І ступеня

 

19

 1. Член Національної всеукраїнської музичної спілки, Асоціації баяністів та акордеоністів НВМС