Період2017 –2021

 

Романюк Алла Миколаївна – 12, 19

 

12

  1. Боремчук Л.І., Романюк А.М. Проблеми студентського самоврядування у вищій школі. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. (Випуск 10). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 31–37.
  2. Романюк А. Патріотичне виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 26 листопада 2021 року). Луцьк, 2021. С. 100-102.
  3. Борбич Н., Романюк А. Вплив батьків на вина виховання та розвиток особистості молодшого школяра. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали V Всеукр. наук.-прак. інтернет-конференції з між нар. Участю (м. Луцьк, 11 листопада 2021 року). Луцьк, 2021. С.161-166.
  4. Романюк А. Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до наскрізного виховного процесу в Новій українській школі. Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дрогобич, 28-29 жовтня 2021 року). Дрогобич, 2021. С.43-48.
  5. Бойчук П. М., Козігора М.А., Романюк А.М. Булінг як соціально-психологічне явище у сучасному освітньому просторі. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Вип.3, ч.2. 2021. С. 10-16.
  6. Арчибасова В., Борбич Н., Романюк А., Етнографічна творчість Лесі Українки як засіб національного виховання школярів. Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі : матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць XІ наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 24 листоп. 2021). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 49–54.
  7. Яцик Т., Романюк А., Педагог, його функції та характерні особливості. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 60–62.

 

19

Членкиня ОГ Educators and scholars international foundation (2021-2022)