Період2017 – 2021

 

Северіна Людмила Євгенівна – 4, 12, 19.

 

4.

 1. Северіна Л.Є. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Основи шкільної гігієни і лікарський контроль» 2017 р. 54 с.

 

 1. Северіна Л.Є. Методична розробка «Лікарсько-педагогічний контроль за фізичним вихованням в школі». Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 44 с.

 

 1. Северіна Л.Є. Методична розробка «Форми зміст і методи проведення гімнастики в школі». (для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації) Луцьк: 2018. 72 с.

 

 1. Северіна Л.Є. Методична розробка «Фізична культура в контексті концепції нової української школи». Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 74 с.

 

 1. Северіна Л.Є., Бугайчук Н. Б. Щоденник з пропедевтичної практики: методична розробка для студентів ЗВО з спеціальності 017 Фізична культура і спорт, освітньої кваліфікації бакалавр. Луцьк , 2020, 54 с.

 

 1. Северіна Л.Є., Бугайчук Н. Б. Щоденник з пропедевтичної практики: методична розробка для студентів ЗВО з спеціальності 017 Фізична культура і спорт, освітньої кваліфікації бакалавр. Луцьк, 2021, 54 с.

 

12.

 1. Денисенко Н.Г., Северіна Л.Є. Творчо-діяльнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Збірник матеріалів ІІ обласної науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П, 2017. С.16-19.

 

 1. Северіна Л.Є., Табак Н.В. Інноваційний підхід у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2017. С.56-58.

 

3.Северіна Л.Є.Педагогічна практика як складова готовності майбутніх учителів фізичної культури до потреб нової української школи. Збірник матеріалів ІV обласної науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2018. С.55-57.

 

 1. Северіна Л.Є. Використання сучасних фітнес-програм в освітньому середовищі . Збірник наукових праць (за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2017р. Видавництво Центру сучасної  педагогіки «Навчання без кордонів» (Канада, Монреаль). С.259-262.
 2. Гергола І., Северіна Л.Є. Формування здоров’язбережувальної компетентності в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VI Всеукраїнська науково-практична конференція (Луцьк, 22 лютого 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 65-68..
 3. Беденюк А.,Северіна Л.Є. Гімнастична термінологія на уроках фізичної культури у початковій школі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VI Всеукраїнська науково-практична конференція (Луцьк, 22 лютого 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 92-94.
 4. Вигура Х., Северіна Л.Є. Вплив засобів художньої гімнастики на естетичне виховання молодших школярів Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VI Всеукраїнська науково-практична конференція (Луцьк, 22 лютого 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 111-113.
 5. Северіна Л.Є. Організація фізичного виховання молодших школярів. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С.227-229.
 6. Ульяницька Н.Я., Северіна Л.Є. Особливості якості життя у осіб з інвалідністю під час спортивно-реабілітаційних зборів. 8 науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 20-22 июня 2021 года, Рим, Италия
 7. Андрійчук Ю., Денисенко Н., Северіна Л. Особливості морфофункціонального розвитку високорослих підлітків під впливом фізичного навантаження. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, Вип.1 2021. С. 13-18.

 

 

19.

 1. Федерація аеробіки та фітнесу у Волинській області.
 2. Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» з 07.06.2021 р.