У своїй роботі   керуємось чинним законодавством України в сфері  охорони здоров’я, освіти та науки, нормативно-правовими актами та організаційно-розпорядчими документами загальнодержавного та місцевого рівнів:

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та  епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94р. № 4004-ХІІ;
 • Закон України № 2586-ІІІ «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01р.;
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 30.05.00р.;

Наказами МОЗ України:

 • Наказ МОЗ  України «Про затвердження Санітарного  регламенту  для    закладів загальної  середньої освіти» № 2205 від 25.09.2020р.
 • Наказ МОЗ України № 521 від 01.06.2010р. «Про затвердження  Правил безпеки під час проведення  занять  з фізичної  культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Наказ МОЗ України № 518/674 від 20.07.2009 року «Інструкція про розподіл учнів на  групи для занять на уроках  фізичної культури»;
 • Наказ МОЗ України № 620/563 від 15.08.2006 року «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»;
 • Наказ МОЗ № 1140 від 29.12.2012р. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
 • Наказ МОЗ України № 465 від 12.12.2002р. «Про удосконалення  організації медичної допомоги дітям підліткового віку»;
 • Наказ МОЗ України  «№ 383  від 02.06.2009р «Про удосконалення  організації надання медичної допомоги підліткам та молоді»;
 • Наказ МОЗ України «№ 383  від 02.06.2009р «Про удосконалення  організації надання медичної допомоги підліткам та молоді»;
 • Наказ МОЗ України № 551  від 11.08.2014 р. «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні »;
 • Наказ МОЗ України № 595 від 16.09.2011р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та  контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;
 • Наказ МОЗ України № 947 від 18.05.2018року «Про внесення змін до Календаря профілактичних  щеплень в Україні»;
 • Наказ МОЗ України № 2070 від 11.10.2019 року «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень»;
 • Наказ МОЗ України № 1510 від 03.07. 2020 року «Зміни до Календаря профілактичних щеплень»;
 • Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002р. «Щодо  організації проведення  обов’язкових  профілактичних медичних оглядів працівників  окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана  з обслуговуванням  населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»;
 • Наказ МОЗ України № 682 від 16.08.2010р. «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.10р. Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».
 • Наказ МОЗ України №1510 від 15.10.2020р. «Про затвердження порядку проведення епідеміологічного нагляду за  дифтерією»;
 • Наказ МОЗ України №120 від 25.05. 2000р. «Про запобігання та захист населення від ВІЛ-інфекції та СНІДу»;
 • Наказ МОЗ України № 740 від 23.11.07р. «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей»;
 • Наказ МОЗ України № 955 від 05.11.2013року «Про затвердження  нормативно-правових актів, щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні  професійних обов`язків»;
 • Наказ МОЗ України № 196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт»;
 • Наказ МОЗ України № 38 від 28.03.1994р. «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом»;
 • Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010р. «Про затвердження методичних рекомендацій  «Хірургічна та гігієнічна  обробка рук медичного персоналу»;
 • Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996р. «Про затвердження  інструкцій щодо  надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз»;
 • Наказ МОЗ України № 584 від 16.12.2003року «Про затвердження правил зберігання та контролю якості лікарських  засобів у лікувально- профілактичних закладах»;
 • Наказ МОЗ України № 325 від 08.06.2015року «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм що до поводження з медичними відходами»;
 • Наказ МОЗ України від 01.06.2013 року № 460 « Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій».
 • Наказ МОЗ України № 552 від 11.09.2014 року «Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерелізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров`я»;
 • Наказ МОЗ України № 188 від 17.05.2005року «Про затвердження інструкції щодо організації епідемічного нагляду за кором»;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України    від    15.01.2014    № 34 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 31   від   20   січня 2021р. «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти»;
 • Постанова № 50 від 22.082020року «Про затвердження заходів у закладах освіти на період карантину у зв`язку  з поширенням  корона вірусної хвороби (COVID-19)»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я  України  «Про деякі питання участі  в зовнішньому  незалежному оцінюванні  та  вступних  іспитах осіб, які  мають певні  захворювання  та/або  патологічні стани, інвалідність» № 1027/900 від 29.08. 2016р.;
 • Наказами ректора КЗ ВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • Посадовими інструкціїями лікаря і сестри медичної.