Період2017 – 2021

 

Табак Наталія Василівна –1, 3, 4, 12,19

 

 1.  
 2. Денисенко Н.В., Л.Є. Северіна, Табак Н.В Модель формування готовності учителя фізичної культури нового покоління для потреб Національної школи. Спец випуск Наукового Журналу «Молодий вчений» № 12.1 (64.1) грудень, 2018. Херсон С. 25-30.
 3. Андрійчук Ю.М., Табак Н.В., Северіна Л.Є. Особливості функціонального розвитку високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2019. Вип.72.: збірник наукових праць. С. 09-13.
 4. Табак Н. В., Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Компетентності з мобільним змістом у матрицях національних освітніх програм підготовки учителів фізичної культури. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. Вип. 72. Т. 1: збірник наукових праць. С. 157–161.
 5. Андрійчук Ю.М., Табак Н.В., Северіна Л.Є. Функціональний розвиток високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2020. Вип.72. Т.1: збірник наукових праць. С. 167-161.
 6. Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Табак Н. В., Найт Н. Ф. Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури у Сполучених Штатах Америки. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2020. № 20 (2). С. 20–31.
 7. Суворова Т., Табак Е., Констанкевич В. «Фізичне здоров’я та фізична підготовленість дівчат-підлітків». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки, реалії та перспективи. 2020 р. Вип.. 72. Т. 1. Збірник наукових праць. С.182-188.

 

 1.  
 2. Табак Н.В. Методичний посібник для вивчення дисципліни «Історія фізичної культури». Луцьк, 2020. 218 с.

 

4.

 1. Ковальчук В.В., Табак Н.В. Методичні рекомендації з рекреаційного туризму «Види рекреаційно-туристичних ресурсів» Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 26 с.
 2. Андрійчук Ю.М., Табак Н.В., Чиж А.Г. Основи спортивної реабілітації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 36 с. 
 3. 3. Суворова Т., Табак Н., Констанкевич В., Мороз М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи раціонального та оздоровчого харчування» «Спортивне харчування» спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 70 с.
 4. Табак Н.В., Ковальчук В.В., Денисенко Н.Г. Методичні рекомендації Реалізація на практиці змістової лінії «Ігрова та змагальна діяльність» в новій українській школіЛуцьк, 2020. 72 с.
 5. Дишко О.Л., Палюх М.М., Табак Н.В. Вплив аутогенного тренування на рівень тривожності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Monograph. Publishing House WSZiA, Opole (Poland). 2021. Р. 358-368. (монографія)

 

12.

 1. Северіна Л.Є., Табак Н.В. Інноваційний підхід у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2017. С.56-58.

 

 1. Табак Н.В. Вплив занять степ-аеробікою на фізичну підготовленість старшокласниць. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2018. С.44-48
 2. Табак Н.В., Дейнека В. Формування здоров’язбережувальної компетентності в умовах НУШ. Волинська весна: перші паростки науки : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф., м. Луцьк, 4 березня 2020 р. С. 80-81.
 3. Табак Н.В., Бродосюк А. Роль спорту у нашому житті. Волинська весна: перші паростки науки : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф., м. Луцьк, 4 березня 2020 р. С. 80-81.
 4. Табак Н.В., Спортивна реабілітація : VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцький педагогічний коледж, 04.04.2020р. 5 год. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С. 83-89.
 5. Дишко О., Ковальчук В., Табак Н., Палюх М., Чиж А. Туристичний водний похід у системі практичної підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2021. С. 33-43.
 6. Дишко О.Л., Табак Н.В. Використання відео-презентацій у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : ІІ заочна Всеукраїнська науково-практична конференція (20 травня 2021 року, м. Вінниця). Вінниця, 2021. С. 58-60.

 

19.

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»