Період2017 –2021

 

ПІБ: Тарасюк Володимир Йосипович – 9,12,14,19

Кафедра  фізичної культури

 

9

Проведення акредаційної експертизи підготовки молодших спеціалісті зі спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання» з 18.06. по 22.06. 2017 у якості експерта в Новоград-Волинському економіко-гуманітарному коледжі. Наказ: Міністерства освіти і науки України від 06.06. 2017 №922-А.

 

12

  1. Тарасюк В.Й. Концепція формування професійної мобільності як чинник професійної успішності майбутніх учителів фізичної культури В.Й. Тарасюк Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» Луцьк: Друк П.П. Іванюк В.П., 16.05. 2017. С. 107-109.
  2. Тарасюк В.Й Авторський погляд на форми занять фізичними вправами в освітніх закладах І-ІІ рівнів акредитації В.Й. Тарасюк  Збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції  «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друк Ж.В. Гадяк. 7. 12. 2017. С.63-65.
  3. Євстратьєв В.,Тарасюк В. Різновиди гімнастики як засіб фізичного та естетичного виховання особистості (на прикладі авторської методики подружжя Нессів «Рух у ритмі») «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2018. С.44-48
  4. Сашко В.Й., Тарасюк В.Й.. Виховання стійкого інтересу до навчання шляхом розвитку мислення і творчої активності молодших школярів. Науково-методичний вісник Педагогічний пошук № 4 (104), 2019 С. 62-65
  5. Боярин В. Методика розвитку координації як основа підготовки дітей середнього шкільного віку у процесі занять волейболом В. Боярин, В. Тарасюк Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Волиньполіграф, 2019.- С.18-21.
  1. Голя Г., Бугайчук Н., Тарасюк В., Роль куратора академічної групи у формуванні проектної культури майбутніх педагогів. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2021. С. 26-34

 

14

Суддівство міжнародних та всеукраїнських змагань «Волинь зустрічає друзів» 2018 р.

Суддівство міжнародних та всеукраїнських змагань «Волинь зустрічає друзів» березень 2019 р.

 

19

Голова обласного методичного об’єднання викладачів фізичного виховання