Період: 2017 – 2021

 

Ткачук Світлана Михайлівна – 1,3,12

1

 1. Богдан З.П, Ткачук С.М. Музичні традиції дитячого фольклору в творчості українських композиторів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. вип. 62. Київ. 2018. С. 27- 30.
 2. Богдан З.П, Ткачук С.М. Педагогічне значення українського дитячого фольклору. Інноваційна педагогіка . вип. 3 . Одеса. 2018. С. 245-248.
 3. Ткачук С. М., Шахрай О. М. Розвиток творчого мислення учнів початкових класів на уроках музичного мистецтва. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. вип. LXXXII. Том 2 . Херсон. 2018. С. 58-61.
 4. Ткачук С.М., Раковець С.В.Український музичний фольклор як засіб виховання культури поведінки молодших школярів. Інноваційна педагогіка . вип. 4 . Одеса. 2018. С. 110-113.
 5. Жорняк Б. Є., Ткачук С. М. Сучасні підходи до формування комунікативних вмінь майбутніх вчителів музичного мистецтва. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 67/2019. Запоріжжя, 2019. С.24-27.

3

 1. Жорняк Б. Є., Ткачук С. М. Курс лекцій з методики музичного виховання в ДНЗ. Методичний посібник. Луцьк, 2016. 144 с.

12

 1. Жорняк Б. Є., Ткачук С. М. Радо грають малюки, ще й звірятка та батьки. Палітра педагога. Вип. 1.  Київ  2017. С. 28-30.
 2. Жорняк Б. Є., Ткачук С. М. Як не скривдити ліс? Учитель початкової школи.  Вип. 1. Київ 2018. С. 53-56.
 3. Ткачук С. М. Професія важлива й цінна кожна, і зневажати жодну з них не можна. Учитель початкової школи.  Вип. 2. Київ  2018.  С. 48-53.
 4. Ткачук С. М., Штихалюк Л. С. «Розвиток чуття ритму дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами орф-педагогіки». Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип.12. Луцьк. 2019. С.147-153.
 5. Ткачук С. М., Степанюк І. В., Мельничук О. М. «Нема поганої погоди у природи». Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів. Вип.11. Луцьк. 2019. С. 86-91.
 6. Ткачук С. М. Ще стільки невідомого довкола! Знайомтеся : звичайна парасоля. Пізнавально-розважальний захід «Свято веселих парасольок». Учитель початкової школи. Вип. 5. Київ. 2019. С. 52-53.
 7. Богдан З. П., Ткачук С. М. Сучасні тенденції виховання учнів молодших класів на українознавчих засадах. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20-21 грудня 2019 р., Одеса). Одеса ГО. Південна фундація педагогіки. 2019. С.41-52.
 8. Ткачук С. М. Презентація Види музичної діяльності на уроках музичного мистецтва Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів VІІІ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 4 квітня 2020 р.).C.93-97.
 9. Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Виставу переглянемо, щоб дізнатися, як гаджетами слід користуватися. Сценарій вистави для учнів 1-2 класів. Учитель початкової школи №5-6. 2020. С.42-44.
 10. Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Особливості побудови освітніх програм інтегрованого курсу «Мистецтво» у початковій школі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів VІІІ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 4 квітня 2020 р.). С.278-282.
 11. Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Специфіка формування вокальної культури молодших школярів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С.98-100.
 12. Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Сучасна музика як фактор формування психологічної культури підлітка : матеріали X науково-практичної інтернет-конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі», 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 44-46.
 13. Ткачук С. М. «Пори року в гостях у зими». Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів. Наукові студії. Вип.2. Луцьк. 2021. С. 103-107.