Період2017 – 2021

 

Трач Олена Теодорівна – 12

 

12

  1. 1. Наневич О.К., Трач О.Т. Значення та роль краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні школярів початкової школи. Збірник матеріалів Міжнародої науково-практичної конференції «Концептуальні напрями розвитку наукових знань». Частина І.Київ, 2018. С.5-7.
  2. 2. Наневич О.К. Трач О.Т. Світовий і вітчизняний туризм як частина економіко-географічного простору. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Випуск 11. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018.С. 65-73.
  3. 3. Трач О.Т., Осип М.А. Сексуальне виховання підлітків. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу. Випуск 10. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. С.38-54.
  4. 4. Трач О.Т., Наневич О.К. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів нової початкової школи у галузі дисциплін природничого циклу. Збірник наукових матеріалів ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новини сучасної науки» Частина 8. Вінниця, 2019. С.62-69.
  5. 5. Хомюк Н.В., Трач О.Т. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства. //Тематичний розділ: Загальноосвітня школа. Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2019. №67. С.108-112.
  6. 6. Наневич О.К., Трач О.Т. Способи підвищення ефективності діяльності підприємств сфери малого бізнесу України. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 1) – Луцьк:КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2020. С.26-30
  7. 7. Хомюк Н.В., Трач О.Т. Дослідницька діяльність студентів на заняттях природничої освітньої галузі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020р. Луцьк: Луцький педагогічний коледж,  2020. С.282-284
  8. 8. Наневич Олена, Трач Олена. Досвід зарубіжних країн у плануванні та прогнозуванні місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2) – Луцьк:КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.19-23