Період2017 – 2021

 

Четверикова Тетяна Георгіївна –  4, 12, 14

 

4.

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали тематичного засідання кураторів груп ЛПК / уклад. О. Клехо, Л. Констанкевич, Н. Нарихнюк, Т.Четверикова. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. – 36 с.
 2. Веб-дизайн та основи веб-розробки: навчально-методичний посібник. Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2019. – 142 с.
 3. Розробка прикладних програм в середовищі Lazarus. Практикум: навчально-методичний посібник. Луцьк, ПП Іванюк В.П. 2021. 159 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи / уклад. Т. Четверикова, О. Клехо. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.  2021 р. 26 с.

 

 

12.

 1. Т. Четверикова. Використання кейс-методу у підготовці майбутніх фахівців. Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 9.  Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.  С. 259-252.
 2. Т. Четверикова. SТEM-освіта: особливості впровадження у навчальний процес. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції. Луцьк : Волиньполіграф, 2017.  С. 66-68.
 3. Т. Четверикова, Клехо О., Нарихнюк Н. Я – студент! І я пишаюсь цим! : виховний захід, присвячений Дню студента. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018.  С. 105-112.
 4. Т. Четверикова. Фахова підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах сучасних освітніх реформ. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 11). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018.  С. 98-103.
 5. Т. Четверикова. Можливості використання засобів ІКТ у виховній роботі куратора групи. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки і психології у XXI ст.: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25-26 січня 2019 року). Львів : ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2019. С. 94-97.
 6. Т. Четверикова. Особливості використання онлайн-оцінювання при вивченні інформатичних дисциплін у педагогічному коледжі. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(м. Київ, 6-7 грудня. 2019 р.). Київ, 2019. С.131-135
 7. Т. Четверикова. Особливості реалізації формувального оцінювання на уроках інформатики в початковій школі. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(м. Одеса, 20-21 грудня. 2019 р.). Одеса, 2019. С.110-113.
 8. Т. Четверикова. Особливості організації інтерактивної взаємодії між учасниками освітнього процесу. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів VІІІ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 4 квітня 2020 р.). Луцьк: Волиньполіграф, 2020. C. 365-369.
 9. Т. Четверикова. Формування безпечного освітнього онлайн-середовища в умовах закладу вищої освіти. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк: Волиньполіграф, 2020. C. 263-265.
 10. Т. Четверикова. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання сервісів групової комунікації. Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення: збірн. матеріалів Всеукр. Науково-практичної онлайн-конференції (30.04.2021). КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради, 2021. С. 78-81.
 11. Т. Четверикова. Особливості використання сервісів групової взаємодії у підготовці майбутніх учителів початкової школи, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», Луцьк, листопад, 2021
 12. Т. Четверикова. Особливості викладання інформатики у початковій школі. КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, ХІ Науково-практична конференція «методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі», Луцьк, листопад, 2021

 

 

14.

 1. Керівництво студентом-переможцем ІІ етапу 10 Всеукраїнської олімпіади з інформатики Поліщуком Віталієм. Результат: ІІІ місце (2017 р.).
 2. Керівництво студентом-переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики Луцюком Тарасом. Результат: ІІІ місце (2018 рік)
 3. Підготовка студентки Карпік Вікторії до Міжнародного освітнього конкурс “Олімпіс 2020” (Диплом ІІІ ступеня).