Період2017 – 2021

 

Чиж Анатолій Георгієвич – 4, 12, 19

 

 

4

1.Теоретичний курс з фізичного виховання для студентів за станом здоров’я звільнених від практичних занять з модулів волейбол та баскетбол.. Методичні рекомендації / упорядники: Радченко О.В., Шахраюк А.Ф., Чиж А.Г. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 28 с.

  1. Андрійчук Ю.М., Табак Н.В., Чиж А.Г. Основи спортивної реабілітації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 36 с.
  2. Андрійчук Ю., Радченко О., Файдевич В., Констанкевич В., Чиж А.. Основні шляхи попередження наркоманії серед підлітків та молоді засобами фізичної культури й спорту Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities : collective monograph / Baranovska O. – etc. – International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. P. 75-81. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II. (монографія

 

12.

  1. Мартинюк Т., Чиж А. Сутнісна характеристика молоді з інвалідністю як об’єкту соціальної роботи. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». №2. 2019. С. 127-133.
  2. Гончарук В., Гомотюк О., Плетеницька Л., Звоздецька В., Ланчуковська Н.,  Хапіна О., Чиж А., Максимчук І.. Програма педагогічної практики у контексті оволодіння основами педагогічного спілкування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка.  Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 5 (125). С. 43-49.  DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.5 (125).07.   
  3. Ніколаєв Б.М., Констанкевич В.П., Чиж А. Основні напрямки профілактики шкідливих звичок серед підлітків та молоді засобами рухової активності Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Матеріали Міжнародної наук. практик. конференції, 27 листопада 2020 м. Переяслав. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 7К (127). С. 81-85. 
  4. Чиж А. Г., Констанкевич В. П., Бакіко І. В., Радченко О. В., Файдевич В. В., Адекватність самооцінки фізичного розвитку за показниками фізичної підготовленості дівчат середніх класів. Вісник Запорізького національного університету«Фізичне виховання та спорт». №1, 2021. С14-21
  5. . Чиж А.Г. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами-дівчатами в умовах педагогічного коледжу. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІІ обласної науково-методичної конференції, 15 лютого 2018 р. С. 252
  6. Ковальчук В. Чиж А. Використання засобів туризму для зміцнення здоров’я і гармонійного розвитку молодого покоління. Х Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.  Луцьк: Волиньполіграф, 02. 2021. С. 28-29. 

 

19

Член федерації футболу міста Луцька