Період2017 – 2021

 

Шахрай Оксана Миколаївна– 1, 12

 

1

 

 1. Шахрай О.М., Ткачук С.М.  Рoзвитoк твoрчoгo миcлeння учнiв пoчaткoвих клaciв нa урoкaх музичнoгo мистецтва. Педагогічні науки. Херсон, 2018. Вип. 82 т.2. С. 58-61.
 2. Шахрай О.М., Ябковська С.П. Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв`язків на заняттях естетичного циклу  Молодь і ринок. Дрогобич, 2018.  №11 (166).  С. 133-137.
 3. Шахрай О.М., Поліщук О.В., Богдан З.П. Музична памʼять – невідʼємна складова фахової підготовки вчителя музичного мистецтва Педагогічні науки. Херсон, 2018.  Вип. 84.  С. 58-61.
 4. Шахрай О.М., Мельник Л.В. Трансформація музичної культури сьогодні Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2018. Вип. 84. С. 58-61.
 5. Шахрай О., Поліщук О. В. Виміри духовності особистості за В. О. Сухомлинським. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 18, т. 1. С. 56-59.
 6. Шахрай О.М., Толочко Р.М., Павлюк Н.М. Багатовимірність педагогічного впливу як наукова проблема. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. вип.26. С.28-32.
 7. Шахрай О.М., Толочко Р.М., Павлюк Н.М. Обгрунтування ролі ігрової діяльності у формуванні інтересу до музики у дітей старшого дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2021. вип.38. С.48-52.

 

12

 

 1. Шахрай О.М., Мазурок І.В. Удосконалення педагогічної майстерності викладача фортепіано. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу: Зб. науково-методичних праць. Вип. 11. /Ред. Кол.: П.М.Бойчук, Н.В.Іванова, Л.М.Шуст. Луцьк. 2018. С. 103-113.
 2. Шахрай О.М., Ябковська С.П. Робота над розвитком поліфонічного слуху засобами українського фольклору. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу: Зб. науково-методичних праць. Вип. 12. /Ред. Кол.: П.М.Бойчук, Н.В.Іванова, Л.М.Шуст. Луцьк. 2019. С. 174-181.
 3. Шахрай О.М., Толочко Р.М. Теоретичні основи організації роботи з розвитку художньо-образного мислення молодших школярів. Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 серпня 2019 року)./ Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Одеса, 2019. С. 119-121.
 4. Толочко Р., Шахрай О. Новорічне свято. Наукові студії: Зб. науково-методичних праць. Вип. 1. /Ред. Кол.: П.М.Бойчук, Н.В.Іванова, Л.М.Шуст. Луцьк. 2020. С. 152-157.
 5. Шахрай О. М., Толочко Р.М. Фридерік Шопен. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 98-103.
 6. Шахрай О. М., Поліщук О.В. Дидактично-методичні засади навчання гри на фортепіано в педколеджі. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії :Міжнародна науково-практична конференція (16–17 жовтня 2020 року) / Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Одеса, 2020. С. 68-71.
 7. Шахрай О.М., Богдан З.П. Сутність музичної памʼяті в діяльності вчителя музичного мистецтва Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція (19–20  лютого 2021року). / Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Одеса, 2021. С. 61-64.
 8. Шахрай О.М., Богдан З.П Проблема посилення зацікавленості класичною музикою у учнів на сучасному етапі фортепіанної педагогіки. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична конференція (17–18 вересня 2021року). / Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Одеса, 2021. С. 46-50.
 9. Шахрай О. М., Поліщук О.В. Розвиток спроможності до творчої інтерпретації музичних творів у майбутніх педагогів-музикантів. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теоріїМіжнародна науково-практична конференція (15–16 жовтня 2021 року). / Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Одеса, 2021. С. 53-57.