Період:  2017 – 2021

Шиманський Петро Йосипович –  4, 12, 14, 19

4.

1.Форми та методи самостійної роботи студента над хоровою партитурою: навч.-метод.  посіб.  для  студ.  мист.  навч.  закл.  І–ІV  рівнів  акредитації спец.  025  «Музичне  мистецтво» / П.  Й.  Шиманський,  В.  Є.  Гаврилюк, В. А. Тиможинський, В. А. Чепелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 220 с.

 1. Практикум роботи з інструментальним колективом : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 86 с. (П. Й. Шиманський, В. Ф. Кучерук, Н. П. Кучерук).
 2. Методика і практикум роботи з колективом : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 86 с. (П. Й. Шиманський, В. Ф. Кучерук, Н. П. Кучерук).
 3. Форми та методи самостійної роботи студента над хоровою партитурою: навч.-метод. посіб. для  студ.  мист.  навч.  закл.  І–ІV  рівнів  акредитації спец.  025  «Музичне  мистецтво» /  П.  Й.  Шиманський,  В.  Є.  Гаврилюк, В. А. Тиможинський, В. А. Чепелюк. – Вид. 2-ге, змін. та доп. –  Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 216 с.

12

 1. Творчість Богдана Довлаша в контексті розвитку баянно-акордеонного мистецтва ІІ-ої половини ХХ ст. / Петро Шиманський// Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати, 2016. – С. 198-202. (РИНЦ).
 2. П.Й. Шиманський. Спеціальний музичний інструмент: В. Власов. Джазові мініатюри для баяна (акордеона). Німе кіно. Методичні рекомендації / Кучерук В.Ф. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 12 с.
 3. П.Й. Шиманський. Спеціальний музичний інструмент: Глен Міллер. Чотири п’єси з музики до кінофільму «Серенада сонячної долини». Блюз / Кучерук В.Ф. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 12 с.
 4. Інструментальна творчість Б. Довлаша: методико-виконавський аспект. Paradigma of knowledge : науковий журнал. Маскат, 2018. № 5 (31). С. 132–146. (П. Шиманський, В. Кучерук).
 5. Інструментальна творчість Д. Бобіча: методико-виконавський аспект. Paradigm of knowledge. Маскат, 2018. № 5 (31). С. 147–163. (Шимансь­кий П. Й., Кучерук В. Ф.).

14

 1. Керівництво студенткою 51м гр. Турич Ю., яка зайняла І місце на

 I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

 1. Голова журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (протокол №засідання кафедри музично-практичної підготовки

 

 1. Член журі VIII Міжнародного українського фольклорного фестивалю «Берегиня» 2018 р.
 2. Голова журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін: «Спеціальний музичний інструмент» та «Виконавський практикум».

(Звіти про проведення І (університетського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Спеціальний музичний інструмент» і «Виконавський практикум» дата проведення 11 лютого 2020 р.).

 1. Керівництво студентами: Осадовським В. 15 гр., який зайняв І місце та Мазкою А. 31гр., який зайняв ІІ місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Спеціальний музичний інструмент».

Керівництво студентом  Мазкою А. 31гр., який зайняв ІІІ місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Виконавський практикум».

(Звіти про проведення І (університетського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Спеціальний музичний інструмент» і «Виконавський практикум» дата проведення 11 лютого 2020 р.).

Керівництво студенткою Аршулік Н., яка зайняла І місце на İNTERNATİONAL MUSİC COMPETİTİON “CA BRAVO’’ TURKEY (from videos) 27.02.2021 – 12.03.2021 та ІІ місце на міжнародному конкурсі баяністівакордеоністів «InterSvitiaz accomusik 2021» (березень 2021р., Луцьк, Україна)

 1. Член журі Міжнародного музичного конкурсу «СА BRAVO» Турція, 27.02.21 – 12.03.21.
 2. Директор І Всеукраїнського конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах імені О. П. Негоди (лютий 2021 р.).

Директор міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusik» (2016-2019, 2021 роки)

19

 1. Член Національної спілки композиторів України.
 2. Голова Волинської обласної організації Всеукраїнської національної музичної спілки.
 3. Голова Волинського філії асоціації баяністів-акордеоністів України НВМС