Період2017 – 2021

 

Шкоба Василь Андрійович – 1, 3, 9, 14

 

1

 1. Горобець Т. В., Шкоба В. А. Підготовка до професійної самореалізації майбутнього музичного керівника та вчителя музичного мистецтва у вищих навчальних закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць.Вип. 46 (99). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. С. 308-314.
 2. Горобець Т. В., Шкоба В. А., Мазурок І. В. Підготовка студентів педагогічних коледжів відділення «Музичне виховання» до проведення свят у дошкільних навчальних закладах під час пробної практики.Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць.Вип. 52 (105). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 78-85.
 3. Горобець Т. В., Шкоба В. А. Підготовка студентів-практикантів педагогічних коледжів відділення «Музичне виховання» до позакласної роботи у закладах загальної середньої освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика.Вип. 24 (1-2018) частина 2, Кам’янець-Подільський : Національний університет імені Івана Огієнка. С. 52-57.
 4. Горобець Т. В., Шкоба В. А. Диригентсько-хорова й інструментальна підготовка студентів педагогічного коледжу відділення «Музичне виховання» в контексті підготовки до педагогічної практики. Педагогічна освіта: теорія і практика.Вип. 27 (2-2019). Кам’янець-Подільський : Національний університет імені Івана Огієнка. С. 179-185.
 5. Горобець Т. В., Шкоба В. А. Підготовка студентів факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва до практики у закладах дошкільної освіти в умовах карантину. Педагогічні науки.Вип. 93 (2020). Херсон : Херсонський державний університет, 2020. С. 76-81.
 6. InternationaljournalofLearning, TeachingandEducationalResearch. (2021). TheImpactoftheAcademicAdvisingStyleontheDevelopmentofanAcademicIntegrityCultureamongFuturePhDCandidates. Internationaljournaloflearning, TeachingandEducationalResearch.Vol. 20, №4, P. 302-319. Boychuk, P.M., Fast, O.L., Shevchuk,O.P., Horobets,T.V., Shkoba, V.A.

 

3

Гришина В. В., Шкоба В. А., Юрчук О. М. Світова музична література: посібник-хрестоматія. Ч. ІІ. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 126 с.

 

9

 1. Участь у роботі експертної комісії з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво» в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка.Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2017 р. №423-А.
 2. Участь у роботі експертної комісії з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво» у Тернопільському обласному державному музичному училищі ім.. С. Крушельницької. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 р. №1247-л.
 3. Участь у роботі експертної комісії з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» в Дніпровському педагогічному коледжі. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.03.2019 р. № 210-л.

 

14                                    

 1. Народний художній колектив «Троїсті музики» (худ. кер. Василь Шкоба) – лауреат II премії Всеукраїнського юнацького фестивалю народної музики (травень 2017 р., м. Рівне).
 2. Саморига Мирослава, студентка 31 муз., IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра», м. Хмельницький, 1-2грудня 2018 р., номінація «Хорове диригування», юнацька вікова категорія – диплом 1 ступеня, викладач В. А. Шкоба.
 3. Рендзяк Валентина, студентка 41 муз., IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра», м. Хмельницький, 1-2 грудня 2018 р., номінація «Хорове диригування», доросла вікова категорія – диплом 1 ступеня, викладач В. А. Шкоба.
 4. Саморига Мирослава, студентка 31 муз., ХVІІІ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності ім. академіка О. Тимошенка, м. Ніжин, 06-08 травня 2019 р., номінація «Хорове диригування», категорія В – срібний диплом, викладач В. А. Шкоба.
 5. Рендзяк Валентина, студентка 41 муз., ХVІІІ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності ім. академіка  О.Тимошенка, м. Ніжин, 06-08 травня 2019 р., номінація «Хорове диригування», категорія В – золотий диплом, викладач В. А. Шкоба.