Період2017 – 2021

 

Шуманська (Андрущак) Богдана Ростиславівна – 12, 19

 

12

  1. Андрущак Б. Р. Самореалізація як один із чинників розвитку особистості майбутнього вчителя музики. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 6-9.
  2. Андрущак Б. Р., Столярчук О. В. Психологічний аспект сценічного виступу в контексті підготовки до професійної діяльності майбутнього вчителя музики. Інновації в науці: сучасні виклики : збірник наукових матеріалів XXXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 7 жовтня 2019 року. Вінниця, Ч. 6. С. 10-13.
  3. Столярчук Л. І., Андрущак Б. Р. Фортепіанна виконавська діяльність в процесі формування фахових компетенцій. Наукова  дискусія:  питання  педагогіки та  психології: матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4–5 грудня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. 2, с. 40-44.
  4. Смокович Т. В., Поліщук О. В., Шуманська Б. Р. Музично-інструментальний потенціал в контексті формування виконавської культури майбутніх вчителів музики. Proceedings of III International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (October 13-15, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. С. 317-324.
  5. Столярчук Л. І., Мазурок І. В., Шуманська Б. Р. Вербальна інтерпретація змісту музики як компонент музично-естетичного розвитку студента-піаніста. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 11 листопада 2021 року. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.314-319.

 

19

Участь у Товаристві польської культури ім. Тадеуша Костюшки (Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki), учасник, концертмейстер хору, хорист (з 2004 року).