Освітньо-професійна програма “Дошкільна освіта” – Перейти до обговорення

Гарант освітньо-професійної програми: Дурманенко Євгенія Аристархіївна ✉ yedurmanenko@lpc.ukr.education

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта”  – Перейти до обговорення

Гарант освітньо-професійної програми: Фаст Ольга Леонідівна ✉  ofast@lpc.ukr.education

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Фізична культура)” – Перейти до обговорення

Гарант освітньо-професійної програми: Денисенко Наталія Григорівна ✉ ndenysenko@lpc.ukr.education

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Музичне мистецтво)” – Перейти до обговорення

Гарант освітньо-професійної програми: Зарицька Анна Андріївна ✉ azarytsjka@lpc.ukr.education