Ви зараз переглядаєте Відбулося засідання вченої ради факультету

Відбулося засідання вченої ради факультету

16 жовтня 2020 року відбулося перше засідання вченої ради факультету початкової освіти та фізичної культури. Передувала цьому непересічна подія за роки існування Луцького педагогічного коледжу, пов’язана зі зміною його статусу таперейменуванням у Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради з 1 жовтня 2020 року.
На порядку денному – питання громадського обговорення освітньо-професійних програм, за якими здійснюється освітня діяльність на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями «013 Початкова освіта», «017 Фізична культура і спорт»; організації 1 семестру 2020-2021 навчального року та готовності до використання дистанційних технологій навчання в період пандемії; затвердження плану роботи Вченої ради факультету початкової освіти та фізичної культури на 2020-2021 навчальний рік; затвердження робочих програм навчальних дисциплін спеціальностей «013 Початкова освіта», «017 Фізична культура і спорт» освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання на 2020-2021 н. р.; затвердження плану роботи наукового товариства студентів «Академія» на 2020-2021 н. р.; затвердження тематики курсових робіт здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальностей «013 Початкова освіта», «017 Фізична культура і спорт» денної та заочної форм навчання та їхніх наукових керівників.
Відкрив засідання ректор Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради Петро Бойчук, який привітав членів вченої ради з початком нового етапу в житті факультету та висловив глибоку переконаність у тому, що спільними зусиллями і відповідальною працею колективу примножаться здобутки і досягнення нових цілей. Потому ректор надав слово декану факультету, доценту Ользі Фаст, яка ознайомила членів вченої ради із її регламентом та порядком денним. Відповідно  до регламенту, шляхом відкритого голосування, було обрано голову вченої ради (кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Фаст), заступника голови вченої ради (кандидат наук з фізичного виховання і спорту Ю. М. Андрійчук), вченого секретаря (кандидат історичних наук А. С. Фарина).
За результатами громадського обговорення освітніх програм, до якого було залучено представників усіх зацікавлених груп (стейкхолдерів), було затверджено звіти гарантів та прийнято ухвалу щодо необхідності оптимізації роботи кафедр факультету зі створення силабусів навчальних дисциплін та їхнього оприлюднення на офіційній веб-сторінці факультету; організації циклу методичних семінарів для викладачів кафедр щодо підвищення якості викладання навчальних дисциплін та ефективного використання інноваційних методів навчання в освітньому процесі.
У різному розглядали питання затвердження навчальної документації відповідно до порядку денного засідання вченої ради.