Ви зараз переглядаєте Відбудеться засідання Вченої ради

Відбудеться засідання Вченої ради

30 серпня 2021 року

об 11.00 в актовій залі відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

Порядок денний:

1. Підсумки освітньої діяльності коледжу   за 2020-2021 н. р. та пріоритетні напрями розвитку на 2021-2022 н.р.

Доповідає: П. М. Бойчук, ректор, кандидат педагогічних наук, доцент

2.Підсумки прийому здобувачів освіти на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у 2021 році.

Доповідає: Л. І. Боремчук, відповідальний секретар приймальної комісії

3.Про затвердження навчальних планів усіх спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання на 2021-2022 н.р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

4.Про затвердження навантаження науково-педагогічним працівникам на 2021-2022 н.р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

5.Про затвердження графіку освітнього процесу підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

6.Про перспективні завдання у сфері науково-дослідницької та інноваційної-проектної діяльності коледжу у 2021-2022 н. р.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент 

7.Про затвердження плану роботи коледжу на 2021-2022 н. р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук