Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

 

9 вересня 2021 р. у конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

 

Початок – о 15:00.

 

Порядок денний:

  1. Про діяльність факультету за результатами вступної кампанії 2021 року та завдання на 2021-2022 н. р.

Доповідає: Денисенко Н. Г., декан факультету початкової освіти та фізичної культури

 

  1. Про формування внутрішньої системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету.

Доповідає: Денисенко Н. Г., декан факультету початкової освіти та фізичної культури.

 

  1. Про затвердження робочих навчальних планів, програм (силабусів) за усіма освітніми програмами факультету

Доповідає: Ковальчук І. Л., начальник навчально-методичного відділу

 

  1. Затвердження освітніх програм.

Доповідає: Борбич Н. В., проректор з навчальної роботи.

 

  1. Виконання ухвали Вченої ради факультету (серпень).

Доповідає: Раковець О. Ю., секретар Вченої ради факультету.

 

  1. Рекомендація до друку наукових і навчально-методичних праць.

Доповідає: Ковальчук І. Л., начальник навчально-методичного відділу.

 

  1. Про делегування представників факультету початкової освіти та фізичної культури до складу Вченої ради коледжу на 2021-2022 н. р.

 Доповідає: Денисенко Н. Г., декан факультету початкової освіти та фізичної культури

 

  1. Про делегування представників студентської ради факультету початкової освіти та фізичної культури до складу Вченої ради коледжу на 2021-2022 н. р.

Доповідає: Денисенко Н. Г., декан факультету початкової освіти та фізичної культури.

 

  1. Про затвердження проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура), предметної спеціалізації 014.13 Середня освіта (Фізична культура).

 Доповідає: Андрійчук Ю. М., завідувач кафедри фізичної культури, заступник голови Вченої ради факультету.

 

  1. Різне.