Ви зараз переглядаєте На засіданні Вченої ради затвердили Стратегію розвитку коледжу до 2031 року

На засіданні Вченої ради затвердили Стратегію розвитку коледжу до 2031 року

12 жовтня у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» відбулось чергове засідання Вченої ради, на якому розглянули більше 15 питань. У ході роботи затвердили:
план Вченої ради на 2021-2022 н.р.;
персональний склад Постійних комісій;
–  Стратегію розвитку КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради на 2021-2031 роки;
 план заходів та склад робочої групи щодо впровадження системи електронного навчання Moodle у 2021/2022 н.р.;
– Положення про практичну підготовку здобувачів вищої/ фахової передвищої освіти;
– рекомендації до друку наукових та навчально-методичних видань та стильові вимоги до них;
– освітньо-професійну програму «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для підготовки здобувачів вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), предметної спеціалізації 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво);
– освітньо-професійну програму «Середня освіта (Фізична культура)» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура), предметної спеціалізації 014.13 Середня освіта (Фізична культура);
– Положення про навчальний відділ КЗВО «Луцький педагогічний коледж»;
Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам;
– зміни до складу редакційної колегії наукового журналу «Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки».
Окрім того, заслухали інформацію про:
? підсумки вступної кампанії 2021 року на факультетах дошкільної освіти та музичного мистецтва і початкової освіти та фізичної культури;
? завдання щодо організації та забезпечення набору вступників у Луцькому педагогічному фаховому коледжі на 2022/2023 н.р.;
? підсумки літньої педагогічної практики студентів коледжу;
? підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації освітнього процесу у цей період.