Відбудеться засідання Вченої ради

ПРОЄКТ

19 січня 2022 року

о 10.00 у конференційній залі відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради

 

Порядок денний:

1. Звіт проректора з навчальної роботи за підсумками освітньої діяльності закладу у 2021 році.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 20 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 30 хв.

2. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці за підсумками науково-методичної та проєктної діяльності закладу у 2021 році.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 20 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 30 хв.

 

3. Звіт за результатами реалізації грантового проєкту “МЕДІА&КАПСУЛИ” (листопад 2021 – січень 2022 р.) у контексті міжрегіонального науково-дослідницького партнерства.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи                                  та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

4. Звіти про діяльність випускових кафедр щодо імплементування інноваційних освітніх технологій у підготовку майбутніх фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» із галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

Доповідають: завідувачі випускових кафедр коледжу – А. О. Бубін,                        С. С. Марчук, Ю. М. Андрійчук, Б. Є. Жорняк.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 40 хв.

 

5. Про підсумки діяльності навчально-методичного відділу коледжу у 2021 році та перспективи навчально-методичної роботи у 2022 році.

Доповідає: І. Л. Ковальчук, начальник навчально-методичного відділу, кандидат філософських наук, доцент.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв.

 

6. Результати моніторингу працевлаштування випускників коледжу у 2021 році.

Доповідає: О. А. Пуш, заступник директора з навчально-виробничої роботи Луцького педагогічного фахового коледжу, кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри педагогіки та психології.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

7. Про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук;

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 10 хв.

 

8. Про організацію освітнього процесу у другому семестрі 2021/2022 н.р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв.

 

9. Про затвердження нормативних документів, що регламентують порядок проведення виборів ректора КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

9.1. Про затвердження Положення про вибори ректора Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

  • Про затвердження Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

9.3. Про затвердження Положення про організаційний комітет                               з проведення виборів ректора Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

9.4. Про затвердження Положення про порядок обрання представників                  з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними                                    та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

9.5. Про затвердження Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

9.6. Про затвердження Положення про порядок роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: А. І. Смолюк, провідний юрисконсульт, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 15 хв.

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

10. Про затвердження нормативних документів, що регламентують проведення вступної кампанії у 2022 році.

10.1. Про затвердження Положення про Приймальну комісію Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради та Луцького педагогічного фахового коледжу.

10.2. Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради та Луцького педагогічного фахового коледжу.

Доповідає: Л. І. Боремчук, відповідальний секретар Приймальної комісії.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

11. Про внесення змін до нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу у закладі.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв.

 

12. Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендій студентам КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: Т. В. Оксенчук,  заступник директора з виховної роботи Луцького педагогічного фахового коледжу.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

13. Про визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладу у 2021 році.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 15 хв.

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

14. Різне.