Відбудеться засідання Вченої ради

ПРОЄКТ

04 травня 2022 року

о 12.00 у конференційній залі у змішаному форматі відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради

 

Порядок денний:

 

 

  1. Про хід профорієнтаційної роботи та стан підготовки коледжу до вступної кампанії 2022 року.

Доповідають: Оксенчук Т. В., Боремчук Л. І., Іванова Н. В., Денисенко Н. Г., Казмірчук О. А., Шкоба В. А., Тарасюк В. Й.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 40 хв.

 

  1. Роль студентського самоврядування у забезпеченні якості освітнього процесу коледжу та ефективності профорієнтаційних заходів.

 Доповідає: Катерина Литвинюк, голова студентської ради коледжу.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

  1. Про стан підготовки до проведення у коледжі Днів науки у 2022 році.

 Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи                            та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв.

 

  1. Про організацію громадських обговорень проєктів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

 Доповідають: гаранти освітньо-професійних програм – Іванова Н. В.,             Фаст О. Л., Денисенко Н. Г., Регуліч І. В.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 40 хв.

 

  1. Про затвердження анотованих каталогів вибіркових освітніх компонентів за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

  1. Про затвердження програм атестацій здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр ізгалузей знань (спеціальностей) 01Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво) та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

 Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

  1. Про затвердження нормативних документів, що регламентують окремі аспекти організації освітнього процесу у закладі.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

  1. Різне.