Відбудеться засідання Вченої ради

ПРОЄКТ

29 червня 2022 року

о 12.00 у конференційній залі у змішаному форматі відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради

 

Порядок денний:

 1. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці за підсумками науково-методичної та міжнародної діяльності закладу у 2021-2022 навчальному році.

 Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 20 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 30 хв.

 

 1. Аналіз роботи Ради молодих науковців у 2021/2022 н. р. та перспективи діяльності у 2022/2023 н. р.

 Доповідає: А. М. Циплюк, голова Ради молодих науковців коледжу, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про підсумки діяльності профспілки студентів закладу у 2021-2022 н. р.

 Доповідає: А. П. Хомярчук, голова профспілкової організації студентів коледжу.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про підсумки освітньої діяльності на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва у 2021-2022 н.р.

 Доповідає: Н. В. Іванова, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, доктор філос. наук, доцент.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про підсумки освітньої діяльності на факультеті початкової освіти та фізичної культури у 2021-2022 н. р.

 Доповідає: Н. Г. Денисенко, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, канд. пед. наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань 01Освіта/Педагогіка (спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт) та 02 Культура і мистецтво (спеціальності 025 Музичне мистецтво).

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузей знань 01Освіта/Педагогіка (спеціальностей 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт) та 02 Культура і мистецтво (спеціальності 025 Музичне мистецтво).

 Доповідає: О. А. Казмірчук, в. о. директора Луцького педагогічного фахового коледжу.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про підсумки громадських обговорень проєктів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

 Доповідають: гаранти освітньо-професійних програм – Іванова Н. В., Фаст О. Л., Денисенко Н. Г.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 40 хв.

 

 1. Про затвердження результатів обрання здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво) вибіркових освітніх компонентів за відповідними освітньо-професійними програмами.

 Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про результати проведення онлайн-опитування здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр щодо організації навчання з використанням елементів дистанційних технологій.

 Доповідає: О. Ю. Раковець, начальник навчального відділу, кандидат біологічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про затвердження ліміту стипендіатів Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради на І семестр 2022-2023 н.р.

 Доповідає: Т. В. Оксенчук, заступник директора з виховної роботи Луцького педагогічного фахового коледжу.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про стан підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про затвердження нормативних документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів та організацію освітнього процесу у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

13.1 Положення про куратора академічної групи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

13.2 Положення про студентське самоврядування у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

13.3 Положення про визнання та перезарахування кредитів ЄКТС у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

13.4 Положення реалізацію Концепції мовної освіти в Україні у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

13.5 Положення про моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, голова Науково-методичної ради коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 20 хв.

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

 1. Про підсумки роботи Вченої ради в 2021/2022 н.р. та виконання рішень, які прийняті на попередніх засіданнях Вченої ради коледжу.

 Доповідає: О. Л. Фаст, Учений секретар закладу, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 20 хв.

Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 40 хв.

 

 1. Про визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, голова Науково-методичної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 15, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 12  хв.

 

 1. Різне.