Відбудеться розширене засідання Вченої ради

26 серпня 2022 року

о 13.30 в актовій залі відбудеться

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

 

Порядок денний:

 

  1. Підсумки освітньої діяльності закладу за 2021-2022 н. р. та пріоритетні напрями розвитку          на 2022-2023 н. р.

Доповідає: П. М. Бойчук, ректор, кандидат педагогічних наук, доцент

Регламент доповіді: до 40 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 50 хв.

 

  1. Підсумки прийому здобувачів освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавр та           освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр у 2022 році.

Доповідає: Л. І. Боремчук, відповідальний секретар приймальної комісії

Регламент доповіді: до 20 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 30 хв.

 

  1. Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями денної та заочної форм навчання на 2022-2023 н. р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

        Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв

 

  1. Про затвердження навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників на 2022-2023 н. р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

        Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

  1. Про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої та фахової передвищої освіти             у І семестрі 2022-2023 н. р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

  1. Про затвердження плану роботи Вченої ради коледжу та складу її постійних комісій                   у 2022-2023 н. р.

Доповідає: О. Л. Фаст, Учений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

  1. Про затвердження планів роботи закладу та структурних підрозділів на 2022-2023 н. р.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

          Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

  1. Про затвердження нормативних документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів та організацію освітнього процесу у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: О. Л. Фаст, Учений секретаркандидат педагогічних наук, доцент

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

  1. Про рекомендування до друку наукових видань коледжу.

         9.1. Про рекомендування до друку наукового фахового журналу «Академічні студії.

Серія: Педагогіка» (Випуск 2 2022 року).

Доповідає: О. Л. Фаст, відповідальний редактор видання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

  1. Різне.