Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

 

14 вересня 2022 р. у конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

Початок – о 15:00.

 

Порядок денний:

 

 1. Про підсумки роботи Вченої ради факультету за 2021-2022 н. р.

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова Вченої ради факультету, д-р пед. наук.

 

 1. Про обговорення і затвердження планів роботи кафедр на 2022-2023 н. р.

Доповідають: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, канд. пед. наук, Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту, Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, канд. екон. наук, доцента, Микола МАРТИНЮК, завідувач кафедри філології, канд. філол. наук.

 

 1. Про обговорення та затвердження заходів щодо проведення Тижня факультету початкової освіти та фізичної культури

Доповідають: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, канд. пед. наук, Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту, Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, канд. екон. наук, доцента, Микола МАРТИНЮК, завідувач кафедри філології, канд. філол. наук.

 

 1. Про затвердження графіку освітнього процесу на заочній формі навчання

Доповідає: Тетяна ЯЦИК, методист заочної форми навчання

 

 1. Про затвердження плану науково-дослідницької та методичної діяльності кафедр на 2022-2023 н. р.

Доповідає: Надія НАЙТ, методист факультету початкової освіти та фізичної культури, аспірант

 

 1. Про затвердження робочих програм усіх дисциплін за спеціальностями 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура, 014.11 Середня освіта (Фізична культура) згідно з навчальним планом на 2022-2023 н. р.

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова Вченої ради факультету, д-р пед. наук;

 

 1. Про затвердження тематики і керівників курсових робіт за спеціальностями
  017 Фізична культура і спорт та 013 Початкова освіта (денної та заочної форм навчання)

Доповідають: Тетяна ЯЦИК, методист заочної форми навчання;
Надія НАЙТ, методист факультету початкової освіти та фізичної культури, аспірант

 

 1. Про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць

Доповідає: Ірина КОВАЛЬЧУК, начальник навчально-методичного відділу, к. філос. н., доцент

 

 1. Різне