Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

28 грудня  2022 року

о 10.30 в конференційній залі відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

Порядок денний:

 1. Організація волонтерської діяльності учасників освітнього процесу коледжу як важливий компонент реалізації основних завдань Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України.

Доповідає: Т. В. Оксенчук, заступник директора Луцького педагогічного фахового коледжу.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 1. Осучаснення змісту педагогічної практики при підготовці майбутніх учителів фізичної культури.

 Доповідає: Н. Г. Денисенко, доктор педагогічних наук, гарант освітньо-професійної програми 017 Фізична культура і спорт.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 1. Про моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: О. А. Пуш, заступник директора з виробничого навчання Луцького педагогічного фахового коледжу.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 1. Про затвердження Плану роботи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради у січні 2023 року.

 Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботикандидат педагогічних наук

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 1. Про розгляд та затвердження з Положення про Луцький педагогічний фаховий коледж у новій редакції.

 Доповідає: А. І. Смолюк, провідний юрисконсульт, канд. пед. наук.

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв.

 1. Про затвердження нормативних документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів та організацію освітнього процесу у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Положення про переведення здобувачів освіти на вакантні місця регіонального замовлення у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Зміни до Положення про поселення та проживання студентів у гуртожитку Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Положення про Адміністративну раду Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними/педагогічними працівниками та здобувачами освіти у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
 • Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Доповідає: О. Л. Фаст, Учений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 1. Про затвердження ліміту стипендіатів у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради у другому семестрі 2022-2023 н. р.

Доповідає: Т. В. Оксенчук, заступник директора Луцького педагогічного фахового коледжу.

Регламент доповіді: до 7 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв.

 1. Про рекомендування до друку наукових видань коледжу.
  • Про рекомендування до друку наукового фахового журналу «Академічні студії. Серія: Педагогіка» (Випуск 4 2022 року).
  • Про рекомендування до друку наукового фахового журналу «Академічні студії. Серія: Гуманітарні науки» (Випуск 4 2022 року).
  • Про рекомендування до друку Збірника матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (присвячена 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди). У 2-х частинах. Луцьк, 2022.

 Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 1. Різне.