Ви зараз переглядаєте ЗУСТРІЧ З РОБОТОДАВЦЯМИ ТА ВИПУСКНИКАМИ

ЗУСТРІЧ З РОБОТОДАВЦЯМИ ТА ВИПУСКНИКАМИ

16 січня кафедрою теорії та методики дошкільної освіти та цикловою комісією шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик організовано дискусійну панель «Професійна підготовка вихователя: інтеграція теорії та практики» за участі роботодавців, випускників, студентів.  Конструктивна дискусія була спрямована на пошук шляхів оптимізації змісту, форм, методів процесу підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти. Учасники заходу під час обговорення освітньо-професійної програми Дошкільна освіта

зазначили про необхідність інтеграції теоретичних знань і практичної підготовки; впровадження в освітній процес інноваційних інтерактивних технологій, модифікацію змісту вибіркових освітніх компонентів.