Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

23 січня 2023 року в конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

Початок – о 13:00.

Порядок денний

  1. Звіти завідувачів кафедр про виконання навчально-методичної роботи кафедр та якість методичного забезпечення підготовки сучасного вчителя.

Доповідають:

  • Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, к. пед. н.;
  • Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, к. екон. н.;
  • Микола МАРТИНЮК, завідувач кафедри філології, к. філол. н., доцент;
  • Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, к. наук з фіз. виховання і спорту, доцент.

 

  1. Про підсумки рейтингу науково-педагогічних працівників факультету.

Доповідає: Ірина КОВАЛЬЧУК, начальник навчально-методичного відділу, к. філос. н., доцент

 

  1. Про організацію громадських обговорень проєктів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан, д-р пед. н., гарант ОПП, голова Вченої ради

 

  1. Про підготовку ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі».

Доповідає: Сергій МАРЧУКзавідувач кафедри педагогіки та психології, к. пед. н.

 

  1. Про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць

Доповідає: Ірина КОВАЛЬЧУК, начальник навчально-методичного відділу, к. філос. н., доцент

 

  1. Різне